Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Har muligheten for hjemmekontor blitt den nye normalen?

Å jobbe hjemmefra kan gi stor fleksibilitet og glede for mange, men det finnes noen fallgruver man bør være oppmerksom på, skal vi tro ekspertene.

AV Magnhild Freuchen

– Jeg tenker det er positivt for arbeidstakere å få tilbud om hjemmekontor/hybrid. Mange opplever at det gjør det lettere å få hverdagen til å gå opp, og opplever mindre stress fordi man får frigjort tiden som man vanligvis bruker til reising til og fra jobb, sier Fay Giæver. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Generelt tåler også ansatte større arbeidsbelastninger og arbeidsmengde når de selv kan bestemme når de skal gjøre hva, og hvordan. Undersøkelser fra privat og offentlig sektor har vist at ansatte opplever økt fokus, konsentrasjon og effektivitet på hjemmekontoret, fordi man ikke opplever de samme avbrytelsene som man opplever på arbeidsplassen, påpeker Giæver.

– Spesielt gjelder dette for ansatte som jobber i kontorlandskap. Mange organisasjoner rapporterer også om lavere sykefravær når ansatte blir gitt anledningen til å jobbe hjemmefra.

Se våre ledige stillinger med hjemmekontor her:

Ulike behov

For mye hjemmekontor kan likevel ha en negativ effekt på de ansatte, som kan oppleve at det blir for mye alenetid.

– Dette gjelder først og fremst nyansatte og ansatte som ikke har familie eller et stort sosialt nettverk utenom jobben, sier Giæver, og utdyper:

– Det er i tillegg en risiko for at arbeid- og hjemme domenet flyter for mye i hverandre, slik at man eksempelvis føler at man aldri blir ferdig med jobben, eller jobber hjemme selv om man er syk.

Hun får støtte av Wendy Nilsen, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet.

– Jeg tenker hjemmekontor/hybride arbeidsmåter kan gjøre det vanskeligere å skille mellom jobb og privatliv, men her vil flere faktorer spille inn. Det kan være enklere å skape et skille dersom man har eller lager noen begrensninger.

– Det kan eksempelvis være at man har et eget hjemmekontor i huset, eller et annet sted, som man spesifikt arbeider fra.

Det vil også være individuelle forskjeller: Noen synes det er enkelt å koble fra jobben uansett, mens andre trenger å lukke døren til kontoret, eller trenger turen fra og til jobb for å lage et skarpere skille, påpeker Nilsen, og legger til:

– Dette vil også avhenge av om man har oppgaver som er enklere å koble av fra. Det vil kunne oppleves vanskeligere å koble helt fra jobben senere på dagen, dersom man eksempelvis har arbeidet med sensitive tema, eller ikke har ferdigstilt arbeidsoppgavene sine.

Ulike behov

For noen med en hektisk arbeidshverdag, kan det muligens også være enklere å koble av dersom man ikke assosierer hjemmet sitt med arbeidsstress, tror hun, og anbefaler at dette er noe en bør snakke om på arbeidsplassen, slik at man vet hva som skal til for å kunne koble av på fritiden.

– Om det å ha hjemmekontor fører til at man stadig oftere tenker på jobb når man egentlig burde slappe av, at en blir distrahert når en er med familie og venner eller stadig føler man må sjekke jobbmailen, så bør man ta grep og gjøre noe med det, sier Nilsen.

Hun har inntrykk av at stadig flere med hjemmekontor arbeider selv om de selv eller barna er syke, og at muligheten for å ha hjemmekontor senker terskelen for å logge inn og være tilgjengelig selv om man altså er syk.

– Det å arbeide når man selv eller barna er syke er det viktig at både arbeidstakere og arbeidsgivere er oppmerksomme på. Her er det også viktig å skille på hvor lenge man har vært i arbeidslivet.

– En ting er om en erfaren ansatt, som føler seg i kontroll over sin egen arbeidstid og arbeidsoppgaver og derfor gjør dette en gang i blant, men man bør likevel være bevisst på hvilke signaler dette sender til yngre ansatte og nyansatte, forteller Nilsen.

Siste stillinger

Ny i dag

Tilsynsingeniør

Justervesenet

Tromsø

18.08.2024

Network Engineer

DNV

Oslo

12.08.2024

QA/QS Engineer

DNV

Bergen, Stavanger

18.08.2024

Finance Manager

DNV

Oslo, London

20.08.2024

Se alle stillinger

Gi en følelse av fellesskap

Mange arbeidsgivere opplever å miste litt kontrollen når ansatte jobber på hjemmekontor, forteller Giæver. For ledere vil det oppleves viktig å se sine ansatte, og ha jevnlig kontakt med dem. Å bygge et sosialt miljø og felles identitet kan være krevende når mange av de ansatte jobber mye på hjemmekontor.

– Ledere kan i tillegg være bekymret for at arbeidet som gjøres på hjemmekontoret ikke har den samme kvaliteten som på arbeidsplassen, siden man har færre muligheter for raske avklaringer og uformell deling av kunnskap, sier Giæver.

Hun påpeker at det også er slik at kunnskapsarbeid utført på hjemmekontor vurderes ut i fra kvaliteten på et sluttprodukt utført innenfor gitte frister, og ikke det antall timer man kan observeres på et kontor.

– Nå har man jo også flere muligheter for digital kontakt i løpet av en arbeidsdag, og mange ledere opplever at digitale møter med ansatte blir mer poengterte og effektive.

– Arbeidsgivere kan med hjemmekontor også oppleve mange fordeler med mer produktive ansatte, økt jobbtilfredshet blant de ansatte, samt lavere sykefravær og kostnader til kontorfasiliteter, forteller Giæver.

Hun fremhever viktigheten av at kvaliteten på kontakten blir best mulig når man først møtes, og at dette for det første vil innebære at man er bevisst på at kommunikasjon via digitale flater ikke er det samme som å møtes ansikt til ansikt.

– Digitale møter er for eksempel best egnet til oppdateringer og informasjonsdeling, og mindre egnet til å engasjere og motivere ansatte, og til å håndtere kreative oppgaver og konflikter.

Disse møtene bør heller ikke bli for lange, råder Giæver, og anbefaler å ha en tydelig agenda og struktur med noen kjøreregler for deltakelse: Som at det ikke bør være for mange deltakere, alle skal ha på kameraet og parallell jobbing bør unngås.

– I tillegg blir det viktig at man også legger til rette for, og planlegger, noen kortere og lengre møtepunkter utenfor digitale flater, som for eksempel samlinger på kontoret, workshop, seminarer eller «walk-and-talk» møter, sier Giæver.

Mindre dårlig samvittighet

I følge Nilsen, tyder flere ting på at et par dager i uken på hjemmekontor har blitt normalen for mange. Nesten alle arbeidstakere som kan ha hjemmekontor i dag, ønsker noen dager hjemmekontor.

– I intervjustudier vi har gjort opplyser flere ansatte at hjemmekontor hjelper dem med deres jobb-hjem balanse. De trekker frem at de får mer tid med barna sine selv om de har en krevende jobb, har mindre dårlig samvittighet og rett og slett får livet til å gå mer opp enn om de ikke hadde hatt denne muligheten, beskriver Nilsen, og legger til:

– Noe annet viktig som dukker opp i våre intervjuer, er at flere ansatte opplyser at hjemmekontor hjelper dem å stå lengre i jobb. Dette gjelder eksempelvis de som har kroniske sykdommer, betydelig omsorgsansvar for andre eller av andre grunner står i en stressende livssituasjon.

Hun mener likevel det er viktig at man nå tar tak i både fordelene og ulempene med hjemmekontor/hybrid, arbeidssted og arbeid og pålogging utenom ordinær arbeidstid.

– Ganske mange er nye i arbeidslivet etter pandemien, og for dem og deres arbeidshverdag har dette blitt helt normale måter å arbeide på.

– De har erfarne ansatte som rollemodeller, og selv om denne måten kanskje ikke er skadelig for de erfarne ansatte å jobbe på, og passer deres livssituasjon med et hektisk hverdagsliv, så er det viktig at vi er oppmerksomme på at dette ikke alltid er til det beste for alle arbeidstakere, sier Nilsen.

Tips, fordeler og ulemper

Fay Giæver, førsteamanuensis ved institutt for psykologi, NTNU

 • Vær bevisst på når man trenger å jobbe på hjemmekontor, og når man trenger å komme seg ut og møte kollegaer. Dette kan avhenge av både livssituasjon, dagsform og konkrete arbeidsoppgaver.
 • Ha en god struktur på dagen når man har hjemmekontor. Bestem på forhånd hvilke oppgaver som skal utføres, og når dagen skal avsluttes.
 • Mange synes det kan være fint å ha et rituale eller en rutine for å avslutte dagen. Microsoft har eksempelvis en funksjon som heter «virtual commute» i Viva Insights som kan være nyttig.
 • Planlegg pauser underveis, og prioriter å få litt dagslys og fysisk bevegelse (gjerne i naturen) i løpet av dagen.
 • Planlegg sosiale aktiviteter etter endt arbeidstid når man har hatt hjemmekontor for å unngå å føle seg isolert.

Wendy Nilsen, seniorforsker ved

Fordeler:

 • Opplevd fleksibilitet
 • Fordelaktig for konsentrasjonsarbeid
 • Slipper pendling
 • Lavere sykefravær
 • Mer tid til familie og fritid
 • Jobb-hjem balanse

Arbeidsforsknings­instituttet, Oslo Met

Ulemper:

 • Mindre mening i jobben
 • Dårligere arbeidstilknytning
 • Risikerer svekket fellesskap
 • Vanskelig å innlemme nyansatte i jobbkulturen
 • Redusert faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Kan skape nye grupperinger (de på hjemmekontor og de på jobb)

Karrierebytte?

7 tips å ta med seg

Vurderer du å bli ingeniør?

Her er 9 tips til deg

Andre relevante artikler

For deg som er aktiv jobbsøker, eller bare nysgjerrig på arbeidsmarkedet