Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Alt du bør vite om ferie

- Snakk med arbeidsgiver så snart du har ferieplanene dine klare, slik at begge parter har muligheten til å planlegge i god tid, råder ekspertene.

AV Magnhild Freuchen / Foto: Virke og Arbeidstilsynet

– En ting det er viktig å vite om ferie, er at det er forskjell på retten til å ta ferie og retten til å få feriepenger. Du kan ha rett til å ta ferie, uten at du har rett til å få utbetalt feriepenger. En annen viktig ting å vite er at du som arbeidstaker både har rett og en plikt til å avvikle ferie, sier Mona Iren Volent, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

Hun forteller at det i utgangspunktet er arbeidsgiver, gjennom styringsretten, som bestemmer når du skal ta ferie. De fleste virksomheter løser imidlertid spørsmålet om ferie ved at ansatte får komme med ønsker om tidspunkt. Så forsøker arbeidsgiver å fordele ferietiden på best mulig måte, slik at både arbeidstakers ønske og hensynet til bedriftens behov blir ivaretatt.

– Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, er det arbeidsgiver som til slutt må bestemme tidspunktet for din ferie.

– Som arbeidstaker har du imidlertid rett til å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden (1. juni-30. september) dersom du ønsker det. Du kan også kreve å få avviklet restferien i sammenheng, sier Volent.

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet med tillitsvalgt eller deg som arbeidstaker, forklarer seniorrådgiveren. Dette løses på de fleste arbeidssteder ved at de ansatte melder inn sine ferieønsker, og så tar leder en prat med den eller de som kanskje ikke får ønskene sine oppfylt, for å se om man kan lande på nest beste løsning.

– Dersom det ikke er særlige grunner som hindrer det, kan du kreve å få vite tidspunkt for ferien senest to måneder før feriestart, forklarer Volent.

Har du ferie nå, og nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet? Se her:

Når skal man ha ferie?

Audun Pettersen, bransjedirektør hos Virke, forteller at en nyansatt som utgangspunkt har rett på full ferie hos sin nye arbeidsgiver, så lenge vedkommende tiltrer senest 30. september og ferien ikke tidligere er tatt. Tiltrer arbeidstaker etter dette tidspunktet, kan vedkommende kun kreve å ta en uke ferie innenfor ferieåret.

– En nyansatt kan motsette seg å avvikle ferie hvis vedkommende mangler feriepengeopptjening fra året før ferien tas.
Hvis arbeidstaker har levert sin oppsigelse, skal normalt ferien gå som avtalt når denne på forhånd er fastsatt. Arbeidstaker kan bare kreve å avvikle ferie i oppsigelsestiden, hvis det etter dette ikke er tid til å ta ferien innen 30.september eller innen 31. desember, forklarer Pettersen.

– Arbeidstaker som sier opp sin stilling etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september.

Rett til feriepenger?

Som arbeidstaker har du i utgangspunktet ikke rett på å få «vanlig lønn» de ukene når du tar ut ferie, ifølge Volent. Det er feriepengene som er ment å være «lønnen» i de ukene du tar ferie.

– Etter ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, hvis ikke annet er avtalt. Deles ferien opp, skal feriepengene deles tilsvarende. Veldig mange virksomheter har avtale om at feriepengene utbetales en bestemt måned, for eksempel i juni.

Om du har rett til å få utbetalt feriepenger når du tar ferie er avhengig av flere ting, forklarer seniorrådgiveren. For det første så må du ha opparbeidet deg rett til feriepenger. Dette gjør du vanligvis gjennom at du har arbeidet året før feriepengene utbetales.

– Feriepengene beregnes ut fra hva du tjente i opptjeningsåret. Er du i din første jobb, og ikke har hatt inntekt i opptjeningsåret, så har du ikke rett på feriepenger. Når du skifter jobb, hender det at feriepengene utbetales når du slutter, sier Volent, og utdyper:

– Hvis du tar ferie fra arbeidet hos din nye arbeidsgiver, så får du i utgangspunktet ikke lønn fra arbeidsgiveren i ferien. Da skal jo feriepengene du fikk utbetalt fra din forrige arbeidsgiver «være lønningen din» når du avvikler ferie senere hos ny arbeidsgiver.

Ferieloven har særregler om avvikling av ferie i oppsigelsestiden hvis det er arbeidsgiver som har avsluttet arbeidsforholdet. Når det er arbeidstaker selv som har valgt å si opp jobben, gjelder de vanlige reglene om ferie.

– Ferie som er avtalt før oppsigelsen er gitt, kan avvikles på vanlig måte. Dersom ferieperioden ikke er avtalt før oppsigelsen blir levert, kan arbeidsgiver i visse tilfeller nekte avvikling av ferien i oppsigelsestiden, forteller Volent.

Arbeidstilsynet:

 • Hvis du blir sykmeldt i løpet av ferien, kan du få feriedagene utsatt allerede fra og med første dag du ble syk, inkludert lørdag.
 • Du må dokumentere sykdommen med legeerklæring/sykmelding, og snakke med arbeidsgiver så raskt som mulig.
 • For å ha rett til ny ferie må du ha vært helt (100 prosent) sykmeldt.

Gode tips rundt ferieavvikling:

Mona Iren Volent og Audun Pettersen

 • Planlegg ferieåret ditt i god tid.
 • Snakk med arbeidsgiver om ferieplanene dine så snart du har disse klart. Da kan også arbeidsgiver planlegge.
 • Får du utbetalt feriepenger tidligere enn selve ferieavviklingen, for eksempel når du slutter i en jobb, bør du disponere pengene slik at du også har noe igjen til de ukene du faktisk avvikler ferien.
 • Sørg for å lage en plan for avvikling av restferien, slik at du unngår at du får beskjed om at du må avvikle restferien din før nyttår mot ditt ønske.
 • Ikke bestill feriereise før du har fått godkjent ferieavviklingen.
 • Nyt ferien.
 • Kom tilbake til jobben uthvilt og til rett tid.

Audun Pettersen

 • Arbeidstaker har rett på årlig ferie på minst 25 virkedager (4 uker og 1 dag) og plikt til å avvikle den årlige ferien i løpet av kalenderåret. Arbeidsgiver har på sin side plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien i løpet av kalenderåret.
 • Når det gjelder plassering av ferien, så er utgangspunktet at partene blir enige om når arbeidstaker skal avvikle ferie. Dersom de ikke blir enige, er det arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles. Arbeidstaker har imidlertid rett til å avvikle tre ukers samlet sommerferie i perioden mellom 1. juni og 30. september, samt at restferien avvikles samlet innenfor ferieåret.
 • En arbeidstaker har rett til en ekstra ferieuke fra det året vedkommende fyller 60 år. Denne ekstra ferieuken kan arbeidstakeren selv velge når han/hun skal avvikle, men arbeidsgiver må få informasjon om når den skal avvikles senest 14 dager i forkant.

Vurderer du å bli ingeniør?

Her er 9 tips til deg

Skill deg ut i mengden

Hvordan skrive en god CV

Andre relevante artikler

For deg som er aktiv jobbsøker, eller bare nysgjerrig på arbeidsmarkedet

Siste stillinger

Ny i dag

Kvalitetssikringsingeniør

Nammo Raufoss AS

Raufoss

31.07.2024

Ny i dag

MLOps engineer

Etterretningstjenesten

Oslo

01.07.2024

Ny i dag

Systemadministrator Microsoft

Etterretningstjenesten

Oslo

07.07.2024

Gruppeleder Vann og Miljø

Sweco Norge

Sarpsborg

31.07.2024

Se alle stillinger