Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

YM koordinator

Er du opptatt av å ta vare på miljøet?

Statens vegvesenLysaker11. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Åge Brudeseth

Leder

+47 900 65 279

Nøkkelord

Ytre miljøKlimarådgiverMiljøforvaltning

Vi har ledig stilling som ytre miljøkoordinator på prosjekt E18 Vestkorridoren

E18 Vestkorridoren er et nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune. Les mer om prosjektet her: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/lysaker-ramstadsletta/

Prosjektet er organisatorisk plassert i Utbyggingsdivisjonen, utbyggingsområde sørøst. Prosjektet gjennomføres med høyt fokus på digitale- og valg av bærekraftige-løsninger.Kontorsted er på Lysaker.

YM-koordinatoren vil være fagressurs på ytre miljø for E18 Vestkorridoren. Faget favner bredt; fra bl.a. klima og bærekraft, til massehåndtering og miljøovervåkning. Vi søker derfor etter en person som har solid faglig bakgrunn på området og som har interesse av å holde seg oppdatert og søke kunnskap på nye fagområder.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Utarbeide ytre miljø planer og følger opp disse
 • Bidra i forbindelse med prosjektering av nytt veganlegg, herunder følge opp og kvalitetssikre leveranser fra rådgiver
 • Bidra i å definere og følge opp krav i entreprisekontraktene slik at ytre miljø blir ivaretatt både i planlegging, prosjektering og byggefasen
 • Gjennomføre befaringer sammen med entreprenøren og medarbeidere i egen organisasjon
 • Forberede saker og delta på planleggingsmøter og byggemøter
 • Utarbeide myndighetssøknader og ha den løpende kontakten med statlig og kommunal miljøforvaltning
 • Ha ansvar for gjennomføring og oppfølging av registreringer og måleprogrammer
 • Opplæring av medarbeidere i egen organisasjon og hos leverandørene

Listen er ikke uttømmende, og stillingen kan bli tilført ytterligere arbeidsoppgaver avhengig av din kunnskap og interesser.

YM-koordinator vil jobbe tett med resten av byggeledelsen, og rapportere til prosjektleder.

Kompetansekrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole og erfaring innen fagområde ytre miljø
 • Førerkort klasse B
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God digital kompetanse

Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

God skriftlig framstillingsevne er nødvendig da YM-koordinator vil bistå med mye saksbehandling internt og eksternt. Kandidaten må ha interesse av ivaretakelse miljø, natur og bærekraftige løsninger. Du må være sulten på ny kunnskap og trives med å skulle bidra til å nå ambisiøse mål innen bærekraft og digitalisering.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi ser etter deg som:

 • Tar initiativ og har evne til å sette deg inn i komplekse saker
 • Samarbeider og kommuniserer godt med andre
 • Har evne til å jobbe strukturert og har en vilje til å stå på når det trengs
 • Er selvstendig, engasjert og løsningsorientert
 • Ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Åge Brudeseth tlf.+47 900 65 279

Stillingsinfo

Frist11. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Åge Brudeseth

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.