Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Vegplanlegger 

Bidra til bedre transportløsninger

Statens vegvesenBergen5. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Eva W. Pettersen

Kontorsjef

+47 920 40 442

Utbyggingsdivisjonen planlegger og bygger de store vegprosjektene til Statens vegvesen. Vil du være med på å utvikle samfunnet gjennom trygge, effektive og bærekraftige transportløsninger for framtiden, kan dette være rett arbeidssted for deg.

Vi har et bredt fagmiljø med fokus på å spille hverandre gode, og hvor vi gjennom samarbeid og ulik spisskompetanse finner gode løsninger sammen. Digitale verktøy er et satsingsområde, og her vil du få rikelig anledning til å lære, samt bidra, til utvikling. Som hovedansvarlig for vegmodellen er du navet i prosjekteringen, i samarbeid med andre fagområder i prosjektgruppene.

Du får mulighet til å delta både i utredning, planlegging og byggefase. Vi ønsker at du skal utgjøre en forskjell i utbyggingsprosjektene, i kraft av den du er og det du kan.

Stillingen tilhører enhet Vegplanlegging utbygging Sør på avdeling Fagressurs. Foretrukket arbeidssted er Bergen, men andre byer i Sør-Norge kan også vurderes. Oppgi i søknadsteksten hvilken by du foretrekker som arbeidssted.

Er du den vi ser etter?

Vi har nå en ledig stilling som vegplanlegger hvor du skal detaljprosjektere tunnelene vi skal oppgradere i Tunneloppgraderingsprosjektet (TOG).

I en slik rolle vil du jobbe med vegmodell i Novapoint, i Civil 3D og Navisworks. Har du erfaring med andre egnede programvarer, kan vi diskutere bruken av disse.

Du vil bli satt til å visualisere løsninger, kjøre kollisjonskontroller, og ha fokus på tverrfaglig prosjektering. Kjennskap til behov for blant annet elektro og VA-løsninger i tunnelsystemer er derfor en forutsetning.

Du må påregne noe reiseaktivitet.

Arbeidsoppgaver

 • Detaljprosjektere tunneler ved bruk av 3D-modellering/tverrfaglige modeller (Novapoint, Civil 3D m.m.)
 • Andre aktuelle oppgaver ut fra kompetanse kan være bidrag inn i vegplanlegging i reguleringsplanfase, utarbeide faseplaner, koordinering av tverrfaglig BIM-modell, illustrasjoner
 • Vegfaglig rådgivning og kvalitetssikring

Kompetansekrav

 • Minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høyskole fortrinnsvis innen veg-/ transportplanlegging, bygg og anlegg eller tilsvarende med relevant fagkrets
 • Du har erfaring med planlegging/prosjektering av veger og tunnelanlegg ved bruk av 3D-modellering/BIM (Novapoint).
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Det vil være en fordel om du har erfaring med digital samhandling og koordinering i vegmodell.

Vi ser etter en lagspiller som tar initiativ til løsninger gjennom godt samarbeid og god kommunikasjon. Du må kunne jobbe strukturert og selvstendig med ulike digitale verktøy. Vi ønsker at du trives med å ha flere oppgaver samtidig og er opptatt av gjennomføring og kvalitet, selv med høyt tempo og tidsfrister.

Det er viktig at du bidrar til et godt arbeidsmiljø og har evne til å bygge relasjoner til kollegaer over hele landet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitidsordning og fleksibel arbeidsplassordning (hjemmekontor)
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med kontorsjef Eva W. Pettersen på telefon 92040442.

Stillingsinfo

Frist5. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Eva W. Pettersen

Kontorsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.