Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

VA-ingeniør

Vil du bli VA-ingeniør for Utbygging i Statens vegvesen?

Statens vegvesenBergen7. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Eva Westgaard Pettersen

Kontorsjef

+47 920 40 442

Nøkkelord

VA-ingeniørOvervannReguleringsplanerArealplanleggerOvervannsberegning

Om oss

Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av store vegprosjekter. Vi søker dedikerte fagfolk som ønsker å bidra til samfunnsutvikling gjennom trygge, effektive og bærekraftige transportløsninger. Vårt mangfoldige fagmiljø vektlegger samarbeid og kompetansedeling for å finne optimale løsninger. Vi inviterer deg til å være en nøkkelperson i våre utbyggingsprosjekter, der din unike kompetanse og personlige engasjement kan gjøre en reell forskjell.

Er du den vi ser etter?

Vegplanlegging utbygging Sør har behov for en VA-ingeniør som kan bidra til planlegging, dimensjonering og prosjektering av vann- og overvannsløsninger.

Den ideelle kandidaten vil trives med å jobbe selvstendig, ha evnen til å styre egen hverdag og være dedikert til å optimalisere kostnadseffektive og miljørettede VA-løsninger.

Foretrukket arbeidssted er Bergen, Stavanger, Drammen eller Lillehammer. Alternativer i andre byer i Sør-Norge vil også vurderes. Vennligst oppgi ønsket arbeidssted i søknaden.

Arbeidsoppgaver:

 • planlegge, dimensjonere og prosjektere vann og overvannsløsninger
 • utarbeidelse av VA-rammeplaner i reguleringsplanfasen, innspill til reguleringsbestemmelser og beskrivelser, bidrag til hydrologiske rapporter m.m
 • detaljprosjektering og beskrivelser av overvannshåndtering til byggeplaner
 • deltagelse i tverrfaglige prosjektgrupper med vegplanleggere, ytre miljø, vannbiologi, hydrologi, geotekniker m.fl
 • detaljprosjektering og samhandling med kommunale og private vann- og avløpsanlegg
 • bidra til å engasjere og styre konsulentoppdrag for fagområdet

Kompetansekrav

 • minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen Bygg og miljø med spesialisering innen vann og miljø, eventuelt veg- /transportplanlegging. Annen tilsvarende fagretning med fokus på vann og miljø kan kvalifisere
 • minimum 1 år erfaring med planlegging og detaljprosjektering av VA/overvannshåndtering, fortrinnsvis innen samferdselsprosjekter
 • erfaring med prosjektering av VA i Novapoint
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • førerkort klasse B

Om du har omfattende og relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan det kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi ser etter en lagspiller som tar initiativ til løsninger gjennom godt samarbeid og god kommunikasjon. Evnen til strukturert og selvstendig arbeid med digitale verktøy er viktig. Du må håndtere flere oppgaver samtidig, vektlegge gjennomføring og kvalitet, selv under tidspress.

Bidrag til et godt arbeidsmiljø og evne til å bygge relasjoner i en landsdekkende enhet vil bli vektlagt.

Det er en fordel om du har:

 • erfaring innen planlegging /prosjektering av VA-løsninger for veg- og tunnelanlegg
 • erfaring fra bruk av BIM/3D for faget og digital samhandling i vegmodell, samt kjennskap til programvarene HY8, Gemini og Scalgo

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med kontorsjef Eva Westgaard Pettersen på mobil +47 920 40 442.

Stillingsinfo

Frist7. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Eva Westgaard Pettersen

Kontorsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.