Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

VA-ingeniør

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesenMidt- og Nord-Norge27. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Anne Knutssøn

Kontorsjef

+47 977 40 351

Utbyggingsdivisjonen planlegger og bygger de store vegprosjektene til Statens vegvesen. Denne stillingen tilhører enheten Fagressurs vegplanlegging Nord, med vegplanleggere, VA-ingeniører og teknisk tegner.

Arbeidssted vil være etter avtale i Nord- eller Midt-Norge.

Vi søker deg som ønsker å bidra til å utvikle samfunnet gjennom trygge, effektive og bærekraftige transportløsninger. I denne stillingen må du evne å jobbe selvstendig og også like å styre din egen hverdag. Du må være opptatt av å optimalisere gode VA-/overvannsløsninger som både er kostnadseffektive og miljørettede.

Vi har et bredt fagmiljø som gjennom samarbeid og ulik spisskompetanse finner gode løsninger. En viktig oppgave blir å bidra til utviklingen av eget fag i kraft av den du er, og det du kan.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, dimensjonere og prosjektere overvannsløsninger
 • gi innspill til plankart, bestemmelser og beskrivelse til reguleringsplan, og utarbeide VA-rammeplaner
 • detaljprosjektering og beskrivelser av overvannshåndtering til byggeplaner
 • delta i tverrfaglige prosjektgrupper med fagfolk innen vegplanlegging, ytre miljø, hydrologi, landskapsarkitektur, geoteknikk, konstruksjon m.fl
 • samhandling med kommunale og private vann- og avløpsanlegg
 • bidra til å engasjere og følge opp konsulentoppdrag for fagområdet
 • bidra til utvikling av arbeidsmetodikk og kvalitet innen faget

Kompetansekrav

 • minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen bygg/anlegg/miljø med spesialisering innen vannhåndtering og miljø
 • minimum 1 års relevant erfaring, med hovedvekt innen planlegging og detaljprosjektering av VA/overvannshåndtering
 • erfaring med prosjektering av VA i Novapoint
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • førerkort klasse B

Det er en fordel om du har:

 • erfaring innen planlegging /prosjektering av VA/drenering for veganlegg
 • erfaring fra bruk av BIM/3D for faget og digital samhandling i vegmodell
 • kjennskap til programvarene HY8, Gemini og Scalgo

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning avvikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi legger vekt på at du:

 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • setter deg raskt inn i ulike problemstillinger, jobber selvstendig, strukturert og målrettet
 • er god til å kommunisere og bygge gode relasjoner til kollegaer over hele landet

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med kontorsjef Anne Knutssøn på telefon 97740351.

Stillingsinfo

Frist27. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Anne Knutssøn

Kontorsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.