Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utreder bærekraftig mobilitet

Statens vegvesenTrondheim21. juni 2023
Søk her

En verden i betydelig endring påvirker hvordan vi beveger oss rundt i samfunnet og stiller krav til framtidig infrastruktur. Statens vegvesen har sektoransvar for helhetlig bypolitikk/ bytransport. Vi søker utreder som har kunnskap innen tilrettelegging for ett eller flere områder innenfor sykling, gange, mikromobilitet, kollektivtrafikk og bylogistikk, i byer og i distriktene. Du vil være en del av et team, som sammen jobber for å legge til rette for at befolkningens mobilitetsbehov blir ivaretatt i framtiden.

Seksjon Overordnet planlegging og analyse i Divisjon Transport og samfunn har et landsdekkende ansvar for strategisk planlegging, herunder bærekraftig mobilitet, transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser. Seksjonen består i dag av om lag 20 medarbeidere med ulike bakgrunner.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Trondheim, men andre lokasjoner kan være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker å styrke vår kapasitet og kompetanse spesielt innen tilrettelegging for sykkel. I dag drifter vi Nasjonalt nettverk for sykkel og gange (Sykkelnettverket). Vi har også et ansvar for tilrettelegging og oppfølging av internasjonale og nasjonale sykkelruter i Norge.

Statens vegvesen er av Samferdselsdepartementet tildelt en rolle med et nasjonalt koordineringsansvar og faglig ansvar for kollektivtransport. Rollen medfører at vi er bindeledd mellom departementet og fylkeskommunene innen kollektivområdet. Oppgaver kan bl.a. være å følge opp handlingsplan for kollektivtrafikk, besvare faglige henvendelser fra departementet, hente inn og sammenstille informasjon fra fylkeskommunene ifm. rapporteringer, koordinere og ha kontakt med fylkeskommunene og andre transportetater som for eksempel Jernbanedirektoratet.

I tillegg til oppgaver innen sykkel og kollektivtransport, er vi opptatt av samarbeid og innhenting og utveksling av kunnskap for å se transportsystemet i en helhet. Eksempler på andre tema vi jobber med, er mobilitetstilbud, gåing, helhetlige reisekjeder, byutvikling og knutepunkter, universell utforming og bylogistikk. Vi gir innspill til strategisk planlegging inn mot Nasjonal transportplan.

Vi har et ansvar for kunnskapsformidling både internt og eksternt innen fagområdene våre, og bidrar med innlegg på fagkonferanser og andre samlinger

Hvem ser vi etter?

Krav

 • Du må ha fullført høyere utdanning på masternivå innen relevante fagområder. Dersom du har omfattende og relevant erfaring fra ett eller flere av fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi fravike kravet til utdanning.
 • Du må ha gode fremstillingsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.

Ønskelig

 • Det er ønskelig med relevant erfaring, men med riktig bakgrunn og motivasjon for stillingene er nyutdannede velkomne til å søke.

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og initiativrik og trives med en hektisk hverdag
 • Du jobber like godt selvstendig som i team
 • Du er strukturert og tenker strategisk
 • Du er samfunnsengasjert og har lyst til å være med å påvirke samfunnsutviklingen

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Eva Larsen (eva.larsen@vegvesen.no, mobil 951 68 602)

Stillingsinfo

Frist21. juni 2023
ArbeidsspråkNorsk

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.