Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Trafikkoperatør

Interessert i trafikksikkerhet og kommunikasjon?

Statens vegvesenPorsgrunn5. februar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Elisabeth Hvitsten

Faggruppeleder

+47 975 13 978

Ole Christian Leerstang

Fungerende seksjonssjef

Nøkkelord

TrafikkoperatørSikkerhetBeredskapKommunikasjonKontroll

Er du vår nye medarbeider?

Vi styrker laget og søker etter deg som ny trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i sør!

Vegtrafikksentralen (VTS) er Statens vegvesens operative beredskapsenhet. Vi er bemannet hele døgnet, hele året. Vegtrafikksentralen har som nasjonal oppgave å overvåke, informere om og styre vegtrafikken for fylkeskommunene, Statens vegvesen og Nye veier. Vi er lokalisert på fem sentraler – i Porsgrunn, Oslo, Bergen, Trondheim og Mosjøen, og overvåker hvert vårt geografiske område.

Vegtrafikksentralen sør i Porsgrunn søker nå etter tre trafikkoperatører. Vi overvåker riks-, europa- og fylkesveinettet i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, men bidrar også nasjonalt ved behov. VTS er i drift 24/7/365. Trafikkoperatører på VTS sør jobber skift.

Hva vil du jobbe med?

Vegtrafikksentralens viktigste oppgaver er å overvåke, styre og informere om vegtrafikken og miljøet rundt vegnettet. Vi har oversikt over vegnett på tvers av fylkesgrenser. Ved hendelser skal VTS ta ansvar og sette i gang nødvendige tiltak. Det er utstrakt bruk av dataverktøy på arbeidsplassen, med loggføring, fjernstyring av tekniske installasjoner, håndtering av alarmer og varsling og samhandling med entreprenører og nødetater, både på telefon og via nødnett. VTS mottar og formidler veg- og trafikkinformasjon for riks-, europa- og fylkesveger i eget geografiske nedslagsfelt.

Ved spesielle hendelser, som trafikkulykker og hendelser i tunnel, vil du kunne motta nødsamtaler, håndtere mange oppgaver samtidig og fortsatt ha evnen til å vurdere situasjoner ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dette krever tett samarbeid med medarbeidere, nødetater, entreprenører og byggherrer og dialog med publikum og media. Du vil også yte beslutningsstøtte for drift og vedlikehold av veg og veginstallasjoner.

Trafikkoperatører på VTS sør jobber i to faggrupper – veginformasjon og trafikkstyring. Vi skal nå styrke bemanningen på faggruppe veginformasjon, og søker etter deg som har erfaring fra, eller interesse og god forståelse for, kommunikasjonsfaget. Du må ha evne og vilje til å informere korrekt, bredt og i henhold til etatens retningslinjer. Du er serviceinnstilt, genuint interessert i å få frem Statens vegvesens informasjon og budskap og ser den samfunnsmessige nytten av god trafikkinformasjon.

Vegtrafikksentralen formidler trafikkinformasjon i en rekke kanaler: På egne Vegvesen trafikk-tjenester, til leverandører av karttjenester via Datex, via publikumstjenesten 175, på X/Twitter og infotavler langs vegene, vi har samarbeid med NRK trafikk og gir intervjuer til medier om fremkommelighet.

Kompetansekrav

Du må ha

 • minimum to års utdanning på høgskolenivå fra aktuelle fagretninger. Eksempler på fagretning kan være operativ utdanning, veg og trafikk, media og kommunikasjon eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • gode ferdigheter i bruk av dataverktøy, samt forståelse for kart, veg og trafikk.
 • evne til å forstå og gi konsise meldinger muntlig, på norsk og engelsk, samt god skriftlig formuleringsevne. Dette er vesentlig for blant annet mottak av publikumstelefoner og nødtelefoner, pressehåndtering og informasjonsformidling, loggføring og håndtering av hendelser.
 • førerkort klasse B

Arbeidet krever at du har god hørsel og godt syn (herunder fargesyn).

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det er ønskelig at du har

 • erfaring fra lignende arbeidsoppgaver, samt vilje og evne til skiftarbeid.
 • erfaring med medier, kommunikasjonsarbeid eller lignende.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • jobber selvstendig, er ansvarsfull og tar initiativ.
 • har gjennomføringsevne og evner å opprettholde engasjement for å oppnå resultater
 • evner å jobbe strukturert og systematisk ut fra prosedyrer og retningslinjer.
 • er analytisk, kan prioritere under stress og foretar rasjonelle valg også i krevende situasjoner.
 • er utviklingsorientert, kjenner egne styrker og svakheter og søker muligheter for egen, og arbeidsplassens, utvikling.
 • bidrar til utvikling ved å dele egen fagekspertise.
 • er komfortabel med omstilling og endring.
 • har gode samarbeidsegenskaper og bidrar positivt inn i teamarbeid.

De som trives og lykkes i stillingen er komfortable med å styre og overvåke vegnettet i tett kontakt med publikum, samarbeidspartnere og medarbeidere ved bruk av nødvendig teknisk utstyr. De får energi av å omstille seg raskt, tar ansvar for stressituasjoner som tidvis oppstår, de handler selvstendig, er sikkerhetsorientert, arbeider metodisk, ser mulige konsekvenser av hendelser, tar beslutninger, kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner. Våre trafikkoperatører har svært ulik bakgrunn, slik som ulike typer overvåknings- og kontrollromsoppgaver, kommunikasjon og mediefag, sikkerhetsfag, luftfart, politiet, olje- og gassnæringen og maritim sektor. Teamkompetanse vil bli tillagt vekt.

Hos oss blir du en del av et engasjert og profesjonelt fagmiljø som deler kunnskap og arbeider tett sammen med kollegaer med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidere sier de opplever en spennende arbeidshverdag med samfunnsnyttige oppgaver. Stillingen gir god balanse mellom arbeid og fritid.

https://www.youtube.com/watch?v=ebBtti4gA90

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse.
 • Statens vegvesens obligatoriske opplæringsprogram for trafikkoperatører, som består av lokal opplæring og Trafikkoperatørstudiet, som innebærer reiseaktivitet og egenstudier. Dette leder fram til autorisasjon gjennom en teoretisk og en praktisk prøve, samt vårt introduksjonsprogram og fadderordning.
 • I denne stillingen utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid i henhold til gjeldende avtaleverk.
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt faggruppeleder Elisabeth Hvitsten på telefon +47 975 13 978 eller fungerende seksjonssjef Ole Christian Leerstang på telefon +47 481 42 777 for en trivelig samtale.

Stillingsinfo

Frist5. februar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Elisabeth Hvitsten

Faggruppeleder

Ole Christian Leerstang

Fungerende seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.