Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Trafikkoperatør

Er du vår nye trafikkoperatør ved veitrafikksentralen?

Statens vegvesenTrondheim23. juli 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Mohammad Reza Amiri

Faggruppeleder

+47 920 34 306

Kurt Jomar Breistrand

Seksjonssjef

Er du den vi ser etter?

Vegtrafikksentralen (VTS) er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnkontinuerlig - hele året. Vi har som nasjonal oppgave å overvåke og styre vegtrafikken for fylkeskommunene, Statens vegvesen og Nye veier. Vi varsler og formidler informasjon om status og hendelser på vegnettet. Vi er lokalisert på fem ulike sentraler – i Porsgrunn, Oslo, Bergen, Trondheim og Mosjøen, og overvåker hvert vårt geografiske område.

Vegtrafikksentralen midt i Trondheim, søker nå etter to trafikkoperatører. Vi overvåker primært Trøndelag, og Møre og Romsdal, men bidrar også nasjonalt. VTS er i drift 24/7/365. Alle trafikkoperatører på VTS midt jobber skift, med arbeid i snitt hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver

De viktigste oppgavene på Vegtrafikksentralen er styring og overvåking av vegnettet, samt å informere om vegtrafikken og miljøet rundt vegnettet. Ved hendelser skal VTS ta ansvar og sette i gang nødvendige tiltak. Det er utstrakt bruk av dataverktøy med loggføring, fjernstyring av tekniske installasjoner, håndtering av tekniske alarmer og varsling og samhandling med entreprenører og nødetater. I tillegg er en viktig arbeidsoppgave å motta og formidle veg- og trafikkinformasjon, gjennom å betjene publikumstelefonen 175, distribuere trafikkmeldinger og gi intervjuer til mediene om fremkommeligheten på vegene.

Ved spesielle hendelser, som blant annet trafikkulykker og hendelser i tunnel, vil du kunne motta nødsamtaler, håndtere mange oppgaver samtidig og fortsatt ha evnen til å vurdere situasjoner ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dette krever tett samarbeid med medarbeidere, nødetater, entreprenører og byggherrer og dialog med publikum og media. Du vil også yte beslutningsstøtte for drift og vedlikehold av veg og veiinstallasjoner.

Kompetansekrav

Du må ha

 • minimum to års utdanning på høgskolenivå fra aktuelle fagretninger. Eksempler på disse kan være operativ utdanning, veg og trafikk, media/kommunikasjon eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • gode ferdigheter i bruk av dataverktøy, samt forståelse for kart, veg og trafikk.
 • evne til å forstå og gi konsise meldinger muntlig, på norsk og engelsk, samt god skriftlig formuleringsevne, er vesentlig for blant annet mottak av publikumstelefoner og nødtelefoner, pressehåndtering og informasjonsformidling, loggføring og håndtering av spesielle hendelser.
 • Førerkort klasse B

Arbeidet krever at du har god hørsel og godt syn (herunder fargesyn).

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det er ønskelig med

 • Erfaring fra lignende arbeidsoppgaver, samt vilje og evne til skiftarbeid.

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig, ansvarsfull og har evne til å ta initiativ for å oppnå resultater
 • Du har gjennomføringsevne og evner å opprettholde engasjement for å oppnå resultater
 • Du evner å jobbe strukturert og systematisk ut fra prosedyrer og retningslinjer
 • Du er analytisk, oppfatter det vesentlige og foretar sunne og rasjonelle valg også i stressende situasjoner hvor oppgaver må prioriteres.
 • Du er utviklingsorientert, kjenner egne styrker og svakheter og søker muligheter for egen utvikling.
 • Du bidrar til utvikling ved å dele egen fagekspertise
 • Du har gode samarbeidsegenskaper og bidrar positivt inn i teamarbeid

Stort engasjement og faglig utvikling

De som trives og lykkes i stillingen er komfortable med å styre og overvåke vegnettet i tett kontakt med publikum og medarbeidere ved bruk av nødvendig teknisk utstyr. De får energi av å omstille seg raskt, tar ansvar for stressituasjoner som tidvis oppstår, de handler selvstendig, er sikkerhetsorientert, arbeider metodisk, ser mulige konsekvenser av hendelser, tar beslutninger, kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner. Våre trafikkoperatører har svært ulik bakgrunn fra for eksempel ulike typer overvåknings- og kontrollromsoppgaver, sikkerhetsfag, luftfart, politiet, olje- og gassnæringen, maritim sektor og media. Teamkompetanse vil bli tillagt vekt.

Hos oss blir du en del av et engasjert og profesjonelt fagmiljø som deler kunnskap og arbeider tett sammen med kollegaer med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidere sier de opplever en spennende arbeidshverdag med samfunnsnyttige oppgaver. Stillingen gir god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Kontinuerlig videreutvikling av kompetansen vil også være en naturlig del av hverdagen.

 • Spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent fagmiljø med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • Statens vegvesens obligatoriske opplæringsprogram for trafikkoperatører, som består av lokal opplæring og Trafikkoperatørstudiet, som innebærer reiseaktivitet og egenstudier. Dette leder fram til autorisasjon gjennom en teoretisk og en praktisk prøve, samt vårt introduksjonsprogram og fadderordning.
 • I denne stillingen utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid i henhold til gjeldende avtaleverk.
 • God pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse.

Lønn avtales basert på din kompetanse og erfaring i samsvar med vår lønnspolitikk

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV’en. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med faggruppeleder Mohammad Reza Amiri tlf. +47 920 34 306 eller seksjonssjef Kurt Jomar Breistrand tlf. +47 915 35 427

Stillingsinfo

Frist23. juli 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Mohammad Reza Amiri

Faggruppeleder

Kurt Jomar Breistrand

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.