Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Trafikkoperatør

Overvåk trafikken og bidra på trafikksikkerhetsreisen!

Statens vegvesen Oslo17. april 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Kåre Ivar Kverneng

Kontorsjef

+47 975 72 118

Birte Roverudseter

Kontorsjef

Er du den vi ser etter?

Vi styrker laget og søker etter nye trafikkoperatører på vegtrafikksentralen øst.

Vegtrafikksentralene (VTS) er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnkontinuerlig - hele året. De har som nasjonal oppgave å overvåke og styre vegtrafikken for fylkeskommunene, Statens vegvesen og Nye veier. De varsler og formidler informasjon om status og hendelser på vegnettet. De fem sentralene holder til i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Mosjøen, og overvåker hvert sitt geografiske område.

VTS er døgnåpen, og alle trafikkoperatører går i helkontinuerlig skiftarbeid med arbeid hver 3. helg, i en skiftsplan med vakter på formiddag, ettermiddag og natt. Turnus går fast gjennom året, utenom sommer, påske og jul. I disse periodene har vi avviksturnus, med 12 timers skift.

Arbeidsoppgaver

De viktigste oppgavene til en trafikkoperatør, er styring- og overvåking av vegnettet og vegtrafikken, og formidling av trafikkinformasjon. Trafikkmeldingene vi lager om hindringer på vegnettet, distribueres via vegvesen.no/trafikk. VTS har i tillegg tett kontakt med media hver dag og vi betjener også publikumstelefonen 175. Ved hendelser skal VTS ta ansvar og sette i gang nødvendige tiltak. Det betyr utstrakt bruk av dataverktøy med loggføring, fjernstyring av tekniske installasjoner, håndtering av tekniske alarmer og varsling og samhandling med entreprenører og politiet.

Ved spesielle hendelser, som blant annet trafikkulykker og hendelser i tunnel, vil en trafikkoperatør kunne motta nødsamtaler, håndtere mange oppgaver samtidig, og fortsatt ha evnen til å vurdere situasjoner ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dette krever tett samarbeid med medarbeidere, nødetater, entreprenører, byggherrer og en tett dialog med publikum og media. Du vil også yte beslutningsstøtte for drift og vedlikehold av veg og veginstallasjoner.

https://www.youtube.com/watch?v=ebBtti4gA90

Kompetansekrav

Du må ha

 • minimum 2 år utdanning på høgskolenivå fra aktuelle fagretninger. Eksempler på disse, kan være ulike former for operativ utdanning, veg og trafikk, eller media/kommunikasjon. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for kravet til formell utdannelse.
 • god forståelse og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy, kartverktøy og forståelse for veg og trafikk.
 • evne til å forstå og gi konsise meldinger muntlig på norsk og engelsk, og god skriftlig formuleringsevne er vesentlig for bla. mottak av
 • publikumstelefoner, nødtelefoner, pressehåndtering, loggføring og håndtering av spesielle hendelser.
 • førerkort klasse B.

Arbeidet krever at du har god hørsel og godt syn (herunder fargesyn).

Stillingen forutsetter at du har sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Arbeidet krever at du har god hørsel og godt syn (herunder fargesyn).

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Det er ønskelig med

 • erfaring fra lignende arbeidsoppgaver, samt vilje, evne og helst også erfaring fra turnusarbeid (spesielt natt). Alle operatører inngår i en fast turnus.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • er selvstendig, ansvarsfull og har evne til å ta initiativ for å oppnå resultater.
 • har gjennomføringsevne og evner å opprettholde engasjement for å oppnå resultater.
 • evner å jobbe strukturert og systematisk ut fra prosedyrer og retningslinjer.
 • er analytisk, oppfatter det vesentlige og foretar sunne og rasjonelle valg også i stressende situasjoner hvor oppgaver må prioriteres.
 • er utviklingsorientert, kjenner egne styrker og svakheter og søker muligheter for egen utvikling.
 • bidrar til utvikling ved å dele egen fagekspertise.
 • har gode samarbeidsegenskaper og bidrar positivt inn i teamarbeid.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig. De som trives og lykkes i stillingen, er komfortabel med å styre og overvåke vegnettet proaktivt, i tett kontakt med publikum og medarbeidere ved bruk av nødvendig teknisk utstyr. De får energi av å omstille seg raskt for å ta ansvar for stressituasjoner som tidvis oppstår, de handler selvstendig, er sikkerhetsorientert, arbeider metodisk, ser mulige konsekvenser av hendelser, tar beslutninger og kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner.

Våre trafikkoperatører har svært ulik bakgrunn, fra for eksempel ulike typer overvåknings- og kontrollromsoppgaver, sikkerhetsfaget, luftfart, politiet, olje- og gassnæringa, maritim sektor og media. Hos oss blir du en del av et engasjert og profesjonelt fagmiljø, som deler kunnskap og arbeider tett sammen med kollegaer med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidere sier de opplever en spennende arbeidshverdag med samfunnsnyttige oppgaver og at stillingen gir god balanse mellom arbeid og fritid.

Hvorfor skal du velge oss?

Statens vegvesens obligatoriske opplæringsprogram for trafikkoperatører, som består av lokal opplæring og Trafikkoperatørstudiet, som innebærer noe reiseaktivitet og egenstudier. Dette leder fram til autorisasjon gjennom en teoretisk og en praktisk prøve. Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. I denne stillingen utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid i henhold til gjeldende avtaleverk.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Yrkesskadeforsikring.
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt kontorsjef Kåre Ivar Kverneng på tlf. +47 975 72 118 eller kontorsjef Birte Roverudseter på tlf. +47 976 58 665.

Stillingsinfo

Frist17. april 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Kåre Ivar Kverneng

Kontorsjef

Birte Roverudseter

Kontorsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.