Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Trafikkoperatør

Interessert i trafikksikkerhet og informasjon? Trafikkoperatør er jobben for deg!

Statens vegvesenMosjøen26. februar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Siril Veiåker Nilsen

Seksjonssjef

+47 908 05 299

Håvard Langmo

Faggruppeleder

Nøkkelord

OperativSikkerhetOperatørKommunikasjonTrafikksikkerhet

Vi styrker laget og ser etter deg som ny trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i nord!

Vegtrafikksentralene (VTS) er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnkontinuerlig - hele året. De har som nasjonal oppgave å overvåke og styre vegtrafikken for fylkeskommunene, Statens vegvesen og Nye veier. De varsler og formidler informasjon om status og hendelser på vegnettet. Trafikkoperatørene ved VTS-ene bidrar også nasjonalt gjennom å svare på publikums (175-)henvendelser fra andre deler av landet, ved større pågang til andre VTS-er enn egen.

VTS er døgnåpen, og alle trafikkoperatører går i fast turnusordning. Kontorsted for stillingen er i Mosjøen.

Hva vil du jobbe med?

De viktigste oppgavene er styring- og overvåking av vegnettet, vegtrafikken og miljøet rundt vegnettet. Ved hendelser skal VTS ta ansvar og sette i gang nødvendige tiltak. Det er utstrakt bruk av dataverktøy med loggføring, fjernstyring av tekniske installasjoner, håndtering av tekniske alarmer og varsling og samhandling med entreprenører og politiet. I tillegg er en viktig arbeidsoppgave å motta og formidle veg- og trafikkinformasjon, gjennom å distribuere trafikkmeldinger og betjene publikumstelefonen 175.

Ved spesielle hendelser, som blant annet trafikkulykker og hendelser i tunnel, vil en trafikkoperatør kunne motta nødsamtaler, håndtere mange oppgaver samtidig, og fortsatt ha evnen til å vurdere situasjoner ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dette krever tett samarbeid med medarbeidere, nødetater, entreprenører og byggherrer og en tett dialog med publikum og media. Du vil også yte beslutningsstøtte for drift og vedlikehold av veg og veginstallasjoner.

Kompetansekrav

Du må ha

 • minimum 2 årig utdanning på høgskolenivå fra aktuelle fagretninger. Eksempler på disse kan være operativ utdanning, veg og trafikk, eller media/kommunikasjon. Omfattende og relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet til formell utdannelse.
 • gode ferdigheter i bruk av dataverktøy, samt forståelse for kart, veg og trafikk.
 • evne til å forstå og gi konsise meldinger muntlig, på norsk og engelsk, samt god skriftlig formuleringsevne. Dette er vesentlig for blant annet mottak av publikumstelefoner og nødtelefoner, pressehåndtering og informasjonsformidling, loggføring og håndtering av hendelser.
 • førerkort klasse B.
 • god hørsel og godt syn (herunder fargesyn) da dette kreves i arbeidet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Det er ønskelig med

 • erfaring fra lignende arbeidsoppgaver, inkludert stor telefonpågang, vil være en fordel, samt vilje, evne og gjerne også erfaring fra turnusarbeid (spesielt natt).
 • språkferdigheter i samisk, og at du har bosted i nærheten for å være tilgjengelig ved behov for oppbemanning i beredskapssituasjoner.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • jobber selvstendig, er ansvarsfull og tar initiativ.
 • har gjennomføringsevne og evner å opprettholde engasjement for å oppnå resultater.
 • evner å jobbe strukturert og systematisk ut fra prosedyrer og retningslinjer.
 • er analytisk, kan prioritere under stress og foretar rasjonelle valg også i krevende situasjoner.
 • er utviklingsorientert, kjenner egne styrker og svakheter og søker muligheter for egen, og arbeidsplassens, utvikling.
 • bidrar til utvikling ved å dele egen fagekspertise.
 • er komfortabel med omstilling og endring.
 • har gode samarbeidsegenskaper og bidrar positivt inn i teamarbeid.

https://www.youtube.com/watch?v=ebBtti4gA90 Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent fagmiljø med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll.
 • Statens vegvesens obligatoriske opplæringsprogram for trafikkoperatører, som består av lokal opplæring og Trafikkoperatørstudiet, som innebærer reiseaktivitet og egenstudier. Dette leder fram til autorisasjon gjennom en teoretisk og en praktisk prøve, samt vårt introduksjonsprogram og fadderordning.
 • I denne stillingen utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid i henhold til gjeldende avtaleverk.
 • God pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Siril Veiåker Nilsen på telefon +47 908 05 299 eller faggruppeleder Håvard Langmo på telefon +47 918 16 492 for en trivelig og uforpliktende samtale.

Stillingsinfo

Frist26. februar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Siril Veiåker Nilsen

Seksjonssjef

Håvard Langmo

Faggruppeleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.