Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Tilsynsmedarbeider

Har du kompetanse på utrykningskjøring og trafikkopplæring?

Statens vegvesen Kjeller31. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Gina Russell

Seksjonssjef

+47 480 50 204

Nøkkelord

TilsynTrafikkopplæring,UtrykningTrafikksikkerhet, Trafikklærer

Er du opptatt av at utrykningsførere kjører sikkert og effektivt? Vil du bidra til at elever på trafikkskoler får god opplæring? Våre tilsynsoppgaver bidrar til økt trafikksikkerhet, sikrer like konkurranseforhold, og bidrar til at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt. Er du opptatt av trafikksikkerhet og ønsker å bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, så er dette jobben for deg.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter deg som har interesse for å føre tilsyn med kursarrangører på utrykning. Tilsyn med trafikkskoler og trafikklærere vil også være en stor del av stillingens oppgaver. I tillegg vil du få arbeide med godkjenning av virksomheter og personer som gir opplæring. Det kan også bli aktuelt å jobbe mot ulovlig trafikkopplæring. Våre medarbeidere jobber svært selvstendig, men må også fungere i team.

Kompetansekrav

 • Du må ha kompetanse på utrykningskjøring, og ha eller ha hatt kode 160 i førerkortet.
 • Du må ha førerett klasse B, og det er en fordel om du også har klasse A, C eller D.
 • Du må være utdannet trafikklærer
 • 3-årig utdanning fra universitet eller høgskole innen trafikk/pedagogiske fag, kombinert med relevant erfaring, kan kompensere for manglende trafikklærerutdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.
 • Godkjenning som utrykningsinstruktør er en fordel
 • Erfaring som sensor for utrykningsprøver er positivt
 • Gode datakunnskaper er en fordel.
 • Erfaring fra trafikkpedagogisk arbeid og kjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandling vil være positivt.
 • Du må ikke ha habilitetsmessige begrensninger i forhold til oppgaveutførelsen. Dette vil blant annet innebære at du ikke kan jobbe ved, eller ha eierandeler i noen av tilsynssubjektene.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR.

Vi legger også vekt på at du:

 • er strukturert og arbeider systematisk
 • er selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsegenskaper
 • er en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Gina Russell, telefon: +47 480 50 204

Stillingsinfo

Frist31. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Gina Russell

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.