Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Teknisk saksbehandler arbeidsvarsling

Statens vegvesenOslo kontorsted11. april 2023
Søk her

Kontaktperson

Anders O.T. Hagerup

Seksjonsleder

anders.hagerup@vegvesen.no

Stillingsbeskrivelse

Vegvesenets divisjon for Transport og samfunn, avdeling Transport øst, har behov for å styrke bemanningen. Vi har nå ledig stilling på seksjon Transportforvaltning Øst 2 (Viken).

Transportforvaltningsseksjonene i Vegvesenet har ansvaret for en rekke forvaltningsoppgaver som f.eks. plan og vegforvaltning, trafikksikkerhet, skiltmyndighet herunder permanent og midlertidig skilting. Videre har vi ansvar for signalanlegg samt støy, luft, vann, kollektiv, sykling og gange. Disse oppgavene er primært knyttet til riksvegnettet, men noen er også knyttet til fylkesvegnettet.

Kontorsted vil være Oslo, men for spesielt kvalifiserte søkere kan andre kontorsted vurderes.

Vi har et variert vegnett, alt fra fjelloverganger med lav ÅDT til landets mest kompliserte og trafikkerte vegsystemer som medfører at vi jobber innovativt med bl.a. kollektivprioritering og ITS løsninger for å kunne imøtekomme dagens og fremtidens behov. Vi har et sterkt engasjert fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Vil du være med å påvirke samfunnsutviklingen, og bidra til fremtidens løsninger gir vi deg varierte og utfordrende oppgaver med mye ansvar. Vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Hovedoppgaver for stillingen:

 • Vurdering og godkjenning av arbeidsvarslingsplaner for arbeid på eller ved riks- og fylkesvegene, for å sikre god fremkommelighet og trafikksikkerhet
 • Dialog og rådgivning med byggherrer og entreprenører i tilknytning til kontrakter og prosjekter
 • Oppfølging og kontroll av arbeidsområder på og langs vegnettet
 • Kontrollere at byggherrene/entreprenørene gjennomfører arbeidet ihht. godkjent arbeidsvarslingsplan og at sikkerhet og framkommelighet ivaretas
 • Det kan etter hvert være aktuelt å delta i nasjonalt kontrollteam for arbeidsvarsling
 • Saksbehandle søknader om arrangement og sykkelritt på veg
 • Deltakelse i fagteam

Det må også regnes med at aktuelle kandidater også må bidra inn i seksjonens andre fagområder.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år, gjerne med trafikk i fagkretsen. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Du må ha førerkort klasse B.
 • Det er ønskelig at du har erfaring innenfor det aktuelle fagområdet.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • Gode analytiske evner
 • Selvstendig og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og engasjert
 • God gjennomføringsevne
 • God vurderingsevne, løsningsorientert og ha evne til å fatte beslutninger
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å stå i en hektisk og krevende hverdag

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Anders O.T. Hagerup (mobil 91392063/epost anders.hagerup@vegvesen.no)

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist11. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Anders O.T. Hagerup

Seksjonsleder


Industrier

Samferdsel og infrastruktur

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.