Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Teknisk koordinator

Spennende stilling i infrastruktur T-bane!

SporveienOslo14. mai 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock

Senior rekrutteringsrådgiver

bjorn.schulstock@sporveien.com

Birger Gråthen på telefon

Leder for porteføljestyring og forretningsutvikling

Enheten har ca 180 medarbeidere innenfor produksjon og vedlikeholdsstøtte i de ulike jernbanefagene og utgjør et team med høy kompetanse, faglig dyktighet og stort eierskap til T-banens infrastruktur. T-banens infrastruktur består av flere topp/kontroll systemer som i ulik grad kommuniserer internt. I hovedsak dreier dette seg om styring av kraftforsyning, toppsystemer for diverse hjelpesystemer slik som sporvekselvarme, heiser, rulletrapper, lys, pumper, ventilasjonsanlegg, vær-radar, kameraovervåking, radiokommunikasjon og et signalanlegg som er i ferd med å fornyes til et CBTC (communication based train control) system. T-banen har også, som en av få metro forvaltninger, under innføring en egen boggi på et av våre T-banetog for løpende tilstandsmålinger av infrastrukturen.

Vår ambisjon er å utvikle og drive den beste nordiske løsningen for effektiv og miljøvennlig kollektivtrafikk.
For oss er ikke miljø og bærekraft en trend, men vi kan reelt vise til at vi aktivt skaper en miljøvennlig og bærekraftig by. I 2020 vant Sporveien T-banen bærekraftprisen, og vi jobber med stolthet daglig for å skape en grønnere og mer fremkommelig by.

Du kan være trygg på å finne deg til rette i et mangfold av sosiale arenaer hos oss. Vi har blant annet en turgruppe kalt "Fjellgeitene", en rekke ulike bedriftsidrettslag, samt et faglig og sosialt nettverk for de unge; "Ung i Sporveien". Ikke nok med det, som ansatt har du tilgang til flere hytter ved sjøen i Oslofjorden (Kjeholmen, Sagakollen, Herøya). Sporveien tilbyr også treningsrom "on location".

Hos oss får du jobbe der det er kort vei fra idè til handling. Du får jobbe i spenningsfeltet av "der det skjer", og vi ser derfor for oss at du trives i en aktiv hverdag. I denne stillingen vil en viktig oppgave være å sikre at vi har tilstrekkelig styring og kontroll over infrastrukturen, herunder etterlevelse og effektivisering av pågående prosesser hos Banesjef.
For å lykkes hos og med oss tror vi du bør være fremoverlent, og foretrekke tempoet og friheten som tilbys i rammen av stillingen. Vi ser for oss at ord som «nytenkende» og «god gjennomfører» beskriver deg godt. Samtidig bør du være samarbeidsorientert, med innstillingen om at "gode beslutninger tas ved hjelp av god samhandling".

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere og videreutvikle nødvendige rapporter som gir oss fortløpende styringsinformasjon.
 • Sikre analyse av datakilder/grunnlag for kontinuerlig forbedring av RAMS for infrastrukturen, samt anbefale tiltak til forbedringer og deltakelse i analysegrupper.
 • Bistå avdelingsledere med prosessledelse for DAG-saker, samt å fasilitere saksbehandling.
 • Være avdelingens spisskompetanse på RAMS, Innsikt (Tableau) og EK i tett samarbeide medansvarlige avdelinger. Annet etter avtale med leder
 • Ansvarlig for å utarbeide rapporter som bygger oppunder avdelingens behov for rapportering og styringsinformasjon.
 • Ivareta T-banens interesser mot KGrav-Fellesløsningen.
 • Trafikksikkerhet: Kontinuerlig forbedringsarbeid i drift, produksjon og forvaltning for å ivareta blant annet trafikksikkerhet i forbindelse med planlegging og gjennomføring framtidig drift og vedlikehold.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning som sivilingeniør eller ingeniør, primært innen bygg, elektro eller maskinfag. Relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Erfaring fra vedlikeholdsledelse innen jernbane, bygg eller anleggsvirksomhet
 • Kjennskap til RAMS er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk
 • Gode analytiske evner

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er selvgående og initiativrik. Du evner å mestre og trives i spennet fra strategisk til operativt nivå. Du er resultatrettet og løsningsorientert. Du evner å kommunisere godt med ulike deler av organisasjonen. Du er fleksibel og serviceorientert.

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Hvorfor Sporveien:

Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Ønsker du mer informasjon om stillingen ber vi deg kontakte leder for porteføljestyring og forretningsutvikling Birger Gråthen på telefon 90866061 eller på mail birger.grathen@sporveien.com

Vi ser frem til å motta din søknad og CV.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2021 gjennomført 156 millioner enkeltreiser.
Konsernet har 3600 ansatte, og i 2021 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 360 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Majorstuen i Oslo. I løpet av 2021 ferdigstilte enheten flere store oppgraderingsprosjekter for trikkens traseer, og bidro i flere av de store prosjektene som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Stillingsinfo

Frist14. mai 2023

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock

Senior rekrutteringsrådgiver

Birger Gråthen på telefon

Leder for porteføljestyring og forretningsutvikling


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.
Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.