Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Teknisk byggeleder

Dyktig Teknisk Byggeleder søkes for Veg- og Brobygging i Tromsø

Statens vegvesenTromsø15. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Jøran Heimda

Prosjektleder

jaoran.heimdal@vegvesen.no

Er du den vi ser etter?

Ny innfartsveg til Tromsø er 9,7 km lang. Den nye vegen får flere skredsikringstiltak, vi skal bygge Ramfjordbrua som er 870 meter, i tillegg til en rekke mindre konstruksjoner. Til dette omfattende og spennende prosjektet søker vi en dyktig teknisk byggeleder som har erfaring med betong og vegbygging.

Stillingen byr på tverrfaglig samarbeid i et solid fagmiljø, hvor spennvidden i oppgaver er stor og vil variere alt etter kompetanse.

Stillingen er organisert i Prosjekt Tromsø - Prosjekt E8 Sørbotn - Laukslett i Divisjon utbygging.

Prosjektet har 24 ansatte spredt på ulike kontorsted i Nord- Norge. Kontorsted for stillingene vil være Tromsø.

For mer informasjon om prosjektet, se: E8 Sørbotn–Laukslett | Statens vegvesen

Arbeids- og ansvarsområder:

Som teknisk byggeleder skal du i samarbeid med delprosjektleder og byggeleder ha ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

Videre vil sentrale oppgaver være:

 • bistå i tilbuds-/anskaffelsesprosessen
 • bistå ledelsen i oppfølging av anleggsarbeidet i henhold til kontrakt (utførelsesentreprise) med særlig fokus på: økonomi, fremdrift, HMS, klima, kvalitet
 • bistå i ledelsen av samarbeidsmøter, byggherremøter, økonomimøter m.v. etter behov
 • bistå i utarbeidelsen av gode rutiner for oppfølging og dokumentasjon av utført kvalitet
 • bistå i oppfølging av kontrollingeniører
 • bidra til at all nødvendig dokumentasjon kommer på plass til rett tid

Arbeidsoppgavene utføres i nært samarbeid med delprosjektleder, byggeleder og prosjektets øvrige medarbeidere.

Kompetansekrav

 • minimum 3 års utdanning fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets
 • minimum 3-4 års relevant erfaring
 • gode kunnskaper i bruk av IKT- verktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vi vektlegger:

 • erfaring innen bygging av veg og tunnel
 • relevant erfaring fra tilsvarende prosjekt fra entreprenør- eller byggherresiden
 • støpelederkurs U3
 • har god IT -forståelse og gode IT- ferdigheter og behersker elektronisk verktøy for blant annet oppfølging og rapportering
 • kan arbeide strukturert og selvstendig

Om du har omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan det kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • gode kommunikasjonsevner
 • evner til samarbeid og relasjonsbygging
 • at du er selvstendig, strukturert og effektiv
 • at du er nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • god gjennomføringsevne

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte prosjektleder Jøran Heimdal +47 976 43 825, jaoran.heimdal@vegvesen.no

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Stillingsinfo

Frist15. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Jøran Heimda

Prosjektleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.