Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Tekniker

Jobb med eksport av Norges mest avanserte teknologi!

UtenriksdepartementetOslo21. februar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Juliana Baffoe

Avdelingsdirektør

+47 239 51 435

Ida Berge Karlsson

Underdirektør

Ida Marie Holen

Seniorrådgiver DSS

Tale Fredriksen

Rådgiver DSS

Ny etat for eksportkontroll og sanksjoner

Regjeringen har besluttet å opprette en ny etat underlagt Utenriksdepartementet for den utøvende delen av eksportkontrollen og sanksjonsarbeidet i Norge. Etaten skal være etablert fra 1. januar 2025, lokalisert på Fornebu i Bærum. Det lyses ut en rekke stillinger i Utenriksdepartement som vil bli overført til ny etat når denne er opprettet, senest innen 1.1.2025.

Den nye etaten vil ha ansvaret for å kontrollere eksporten av strategiske varer, teknologi og tjenester fra norsk næringsliv og utdanningsinstitusjoner, og forvalte og veilede om regelverk knyttet til sanksjoner og restriktive tiltak, som Norge har sluttet seg til. Nye oppgaver kan bli lagt til etaten fremover. Stillingene plasseres midlertidig organisatorisk i Utenriksdepartementet, i Seksjon for ny etat for eksportkontroll og sanksjoner, inntil ny etat er opprettet.

Om stillingen

Vi ser etter deg som vil jobbe med bl.a. våpenteknologi og annen avansert teknologi i et fagfelt i rivende utvikling. Du vil få muligheten til å bidra inn i arbeidet med internasjonal sikkerhet og stabilitet. Hvis du ønsker å bli en viktig del av Norges innsats om å kontrollere eksport og hindre spredning av Norges mest avanserte teknologi, oppfordrer vi deg til å søke. Vi tilbyr spennende og tidsaktuelle oppgaver i et faglig sterkt arbeidsmiljø. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Utenriksdepartementet er ansvarlig myndighet i Norge for å kontrollere eksporten av våpen, ammunisjon og flerbruksvarer, som kan styrke et lands militære evne eller brukes til masseødeleggelsesvåpen. Denne kontrollen handler om å utøve norsk sikkerhetspolitikk.

Vi søker en fast saksbehandler med teknisk kompetanse til Seksjon for ny etat for eksportkontroll og sanksjoner. Stillingen vil faglig være underlagt Seksjon for eksportkontroll.

For mer informasjon, se www.eksportkontroll.no eller les Meld. St. 21 (2022-2023) om eksport av forsvarsmateriell fra Norge. Din hovedoppgave vil være å saksbehandle søknader om eksport av våpen, ammunisjon, forsvarsrelaterte varer og flerbruksvarer, og tjenester og teknologi knyttet til dette.

Ansvars- og arbeidsområder

Din hovedoppgave vil være å saksbehandle søknader om eksport av våpen, ammunisjon, forsvarsrelaterte varer og flerbruksvarer, og tjenester og teknologi knyttet til dette.

 • Teknisk rådgivning, -vurderinger og analyser i saksbehandlingen om eksport av våpen, ammunisjon, flerbruksteknologi (inkl. kunnskapsoverføring) og sanksjoner.
 • Følge utviklingen og bidra med rådgivning innenfor brytningsteknologi (fremvoksende teknologier).
 • Bidra i arbeidet med å fremme norske interesser innenfor eksportkontroll nasjonalt- og internasjonalt. Noe reisevirksomhet kan påregnes.
 • Utstrakt informasjon og veiledning om fagfeltet til forsvarsindustrien, næringslivet og forsknings- og høyere utdanningssektor.

Kvalifikasjoner

 • Må ha utdanning på masternivå innenfor teknisk-/naturvitenskapelig fagkrets. Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell høyere utdanning.
 • Må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Bør ha kunnskap om eller interesse for sikkerhetspolitikk
 • Fordel med erfaring med veiledningsoppgaver, inkludert saksbehandling (forvaltningsoppgaver)
 • Fordel med erfaring fra høyteknologisk industri, forskning eller lignende
 • Ønskelig med kunnskap relatert til det forsvarsteknologiske feltet

Personlige egenskaper

 • Samhandling: Gode samarbeidsegenskaper, lagspiller, evne til konflikthåndtering
 • Handlekraft: Motivert for å jobbe med den teknologiske delen av sikkerhetspolitikken, viser initiativ og evne til selvstendig arbeid
 • Analytiske evner: Tilegner seg ny kunnskap, evaluerer informasjon, har overblikk, evne til å kommunisere komplekse/tekniske forhold i
  et klart språk
 • Utførelse: Evne til å arbeide målrettet, systematisering av store mengder informasjon, gjennomføringsevne
 • Modenhet: Integritet, godt forvaltningsmessig skjønn, rolleforståelse, fleksibel, bidrar til et godt tverrfagilig arbeidsmiljø
 • Robusthet: Har stor arbeidskapasitet og tåler press i perioder med høy aktivitet

Andre forhold

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som seniorrådgiver/rådgiver (stillingskode 1436/1364) med bruttolønn pr. år fra kr 594 500 - 996 000 (ltr. 61-85) jf. Hovedtariffavtalene i staten.
Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG på tiltredelsestidspunktet. Søkere må være norske statsborgere.
God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse. Fleksitid, sommertid og trening i arbeidstiden.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingene:

 • Avdelingsdirektør Juliana Baffoe, tlf. 23 95 14 35
 • Underdirektør Ida Berge Karlsson, tlf. 47 60 79 39.

Spørsmål om rekrutteringsprosesssen:

 • Seniorrådgiver Ida Marie Holen, DSS, ida-marie.holen@dss.dep.no, mobil: 990 35 659
 • Rådgiver Tale Fredriksen, DSS, tale.fredriksen@dss.dep.no, mobil: 908 43 773

Stillingsinfo

Frist21. februar 2024

Kontaktpersoner

Juliana Baffoe

Avdelingsdirektør

Ida Berge Karlsson

Underdirektør

Ida Marie Holen

Seniorrådgiver DSS

Tale Fredriksen

Rådgiver DSS


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Utenriksdepartementet

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 94 utenriksstasjoner med om lag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.