Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Strategisk planlegger

Gjør en forskjell i samfunnet: Stilling innen Utredning og Finansiering

Statens vegvesenArendal eller Skien30. oktober 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Olav Uldal

Seksjonssjef

+47 916 37 277

Mari Vårdal Nordhus

Senioringeniør

Er du den vi ser etter?

Vi søker deg som er samfunnsinteressert og opptatt av fremtidens transportløsninger. Statens vegvesen ønsker å være en aktiv samfunnsaktør i arbeidet med det grønne skifte og tilrettelegging for morgendagens mobilitetsløsninger. Hos oss får du ta del i arbeidet med å utrede løsninger for utvikling av riksvegnettet og finne finansieringsløsninger for nye samferdselsprosjekt Dette er oppgaver som vil påvirke folks hverdag og du vil oppleve at mange er engasjert i arbeidet du skal utføre.

Utredning sør utarbeider grunnlag for Nasjonal transportplan, utvikler prosjekter i tidligfase, gjennomfører/bidrar i ulike utredningsoppdrag, utfører transport- og samfunnsøkonomiske analyser, utreder bompengeprosjekter og følger opp bypakker/byvekstavtaler i Agder, Vestfold og Telemark.

Kontorsted for stillingen er Arendal eller Skien.

Oppgi hvilket kontorsted du ønsker i søknaden.

Arbeidsoppgaver

Dine oppgaver vil være

 • utredning av finansieringsløsninger for nye vegprosjekter og samferdselspakker i by.
 • intern og ekstern rådgivning knyttet til finansieringsløsninger av nye samferdselsprosjekter.
 • analyse- og utredningsarbeid knyttet til utvikling av riksvegnettet.
 • andre utredningsoppgaver som ligger til seksjonens ansvarsområde, kan også være aktuelt.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kompetansekrav

Du må ha

 • minimum høyere utdanning på masternivå innen relevante fagområder, fortrinnsvis sivil-/samfunnsøkonom, samfunnsviter eller sivilingeniør.
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • erfaring med vanlige digitale verktøy, spesielt regneark.

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med statistikk og/eller annen analyse
 • Kjennskap til transport- og samfunnsplanlegging

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke!

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra HKDIR Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | HK-dir (hkdir.no).

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som liker å jobbe systematisk og har gode analytisk evner. Du ønsker å jobbe i skjæringsfeltet mellom politikk og fag. I arbeidet ditt er du fleksibel og trives med tidvis høyt arbeidstempo og korte frister. Du kan jobbe selvstendig og ta nye utfordringer. Du liker også å samarbeide med andre, og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø. Du har gode kommunikasjonsevner og er løsnings- og leveranseorientert.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent fagmiljø med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll.
 • God opplæring, introduksjonsprogram og fadderordning.
 • Godt arbeidsmiljø i kontorbygg som er universelt utformet med gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering.
 • God pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Olav Uldal på tlf. +47 916 37 277 eller senioringeniør Mari Vårdal Nordhus på tlf. +47 915 46 377 for en uforpliktende samtale.

Stillingsinfo

Frist30. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Olav Uldal

Seksjonssjef

Mari Vårdal Nordhus

Senioringeniør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.