Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Sikkerhetsleder

Brenner du for sikkerhet og informasjonssikkerhet?

UtenriksdepartementetOslo6. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Harriet Berg

Avdelingsdirektør

harriet.berg@mfa.no

Nøkkelord

InformasjonssikkerhetCybersecuritySikkerhetsstyringIKTDatasikkerhet

Vi søker en erfaren sikkerhetsleder med interesse og engasjement for strategisk og operativt sikkerhetsarbeid. I et krevende sikkerhetspolitisk bilde i Europa og verden forøvrig, blir informasjons- og datasikkerhet viktig for at DEKSA skal kunne levere på et høyt nivå fra dag en.

I denne stillingen får du en sentral rolle i å bygge opp og lede direktoratets arbeid innen sikkerhet og beredskap. Du blir en viktig støttespiller for direktøren og øvrig ledelse, og får en nøkkelrolle i sikringen av direktoratets verdier. For den rette kandidaten er dette en faglig utfordrende og spennende rolle, med bred innflytelse og kontaktflate.

Ansvars- og arbeidsområder

I denne stillingen skal du blant annet:

 • forvalte og operasjonalisere styringssystem for sikkerhet og datasikkerhe
 • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse
 • utvikle sikkerhetskrav til tekniske løsninge
 • gi råd og veilede ledere og øvrige ansatte innen sikkerhet, inkluder
 • informasjonssikkerhet med spesielt fokus på IKT/cybe
 • ha ansvar for avvik- og hendelseshåndterin
 • kontrollere og følge opp forebyggende sikkerhet og datasikkerh

Andre oppgaver innen relevant ansvarsområde kan bli tillagt stillingen avhengig av kompetanse. Leder kan endre stillingens innhold ved behov.

Kvalifikasjoner

I denne stillingen er det krav om:

 • Utdanning på bachelornivå innen relevant fagområde, som for eksempel informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet eller IT. Annen utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra arbeid med informasjons- og datasikkerhet, fortrinnsvis fra offentlig sekto
 • Erfaring fra arbeid med risikovurdering og risikostyrin
 • God kjennskap til relevante lover og forskrifter, samt bruk av sikkerhetsstandarde
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og engels

I tillegg er det en fordel med:

 • Erfaring innen sikkerhetsarkitektu
 • Erfaring med forvaltning av informasjonssystemer, gjerne graderte informasjonssysteme
 • Erfaring med fagledels
 • Kurs eller sertifiseringer innen sikkerhetsstandarde
 • Interesse for arbeidet med sikkerhetspolitikk, eksportkontroll og sanksjoner

Personlige egenskaper

For å lykkes i denne rollen, må du kunne:

 • strukturere, planlegge og organisere prosjekter og arbeidsoppgaver for å sikre fremdrift på en god måt
 • ha fokus på kontinuerlig faglig utvikling, gjennom bruk av teknologi og nye arbeidsmetode
 • arbeide strategisk for å definere og utvikle strategier og konsepter
 • være selvstendig, ta initiativ og ansvar for gjennomføring av prosjekter og arbeidsoppgaver
 • samarbeide med kolleger for å etablere en effektiv sikkerhetsorganisasjon

I denne stillingen får du en sentral rolle i oppbygningen av et nytt direktorat. For å lykkes i stillingen må du derfor være erfaren, faglig tydelig og trygg, strukturert og nøyaktig. Du må kunne yte høy grad av service, ha gode samarbeidsevner og kunne ta raske og klare beslutninger. Videre må du kunne formidle teknisk informasjon på en forståelig måte.

Siden direktoratet er under oppbygning må du trives i en uforutsigbar og hektisk hverdag, og kunne tilpasse deg nye arbeidsformer, arbeidsoppgaver og endringer i organisering. Det er forventet at du bidrar på tvers og avlaster andre ved behov.

Andre forhold

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

I samsvar med Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som SENIORRÅDGIVER (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 759 100 - 996 000 (lønnstrinn 75 - 85) jf. Hovedtariffavtalene i staten. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå STRENGT HEMMELIG på tiltredelsestidspunktet. Søkere må være norske statsborgere.

God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse. Fleksitid, sommertid og trening i arbeidstiden.

Kontaktinformasjon

Avdelingsdirektør Harriet Berg, tlf. +47 239 51 631, harriet.berg@mfa.no

Seniorrådgiver Ida Marie Holen (spørsmål om rekrutteringsprosessen), kontor for rekruttering i DSS, mobil 99 03 56 59, ida-marie.holen@dss.dep.n

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA) er Norges nyeste direktorat og skal være operativt 1. januar 2025, lokalisert på Fornebu i Bærum.
Det nye direktoratet skal ha ansvaret for å kontrollere eksporten av strategiske varer, teknologi og tjenester fra norsk næringsliv og utdanningsinstitusjoner, og forvalte og veilede om regelverk knyttet til sanksjoner og restriktive tiltak som Norge har sluttet seg til. Nye oppgaver kan bli lagt til etaten fremover. Stillingene plasseres midlertidig organisatorisk i Utenriksdepartementet.

Stillingsinfo

Frist6. mai 2024

Kontaktperson

Harriet Berg

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Utenriksdepartementet

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 94 utenriksstasjoner med om lag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.