Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Sikkerhetsarkitekt

Sikkerhet i verdensklasse!

UtenriksdepartementetOslo16. oktober 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Kristin Bjørgum Berg

Underdirektør

kristin.bjorgum.berg@mfa.no

Siren Namtvedt

Seniorrådgiver Rekrutteringsenheten

Nøkkelord

AzureITILMicrosoft

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Vil du bli med på skyreisen? Vi søker etter deg som brenner for sikkerhet og arkitektur.

Utenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drifte IKT-løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. IKT-seksjonen har 47 årsverk fordelt på fire enheter: IKT servicedesk, IKT plattform og applikasjoner, IKT nettverk og sikkerhet, samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. Totalt har seksjonen ansvar for om lag 3 500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden.

I enhet for IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger har vi seks medarbeidere og søker nå etter en ny dyktig kollega med kompetanse innen informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur.

Enheten du vil bli en del av har det overordnet ansvaret for å ligge i forkant og tenke utvikling av departementets tekniske løsninger. Dine fremtidige kollegaer i enheten har kompetanse innen arkitektur, sikkerhet, risiko- og kritikalitetsvurderinger, identitet, integrasjoner, applikasjonsforvaltning, samt prosjekt- og testledelse.

Det er besluttet å innføre felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet i et framtidig nytt regjeringskvartal. Det betyr at i løpet av de nærmeste årene vil IKT bli en del av den nye totalleverandøren av digitale tjenester til departementsfellesskapet, inkludert dagens utenriksstasjoner. Inntil dette er på plass, fortsetter IKT-seksjon å levere sikker og stabil drift for Utenriksdepartementet med tilhørende utenriksstasjoner samt videreutvikle våre tjenester og skyplattform. Stillingen har spennende oppgaver i overgangen mellom dagens løsninger og store utviklingsmuligheter i fremover.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Eierskap til og ansvar for vedlikehold og utvikling av sikkerhetsrelaterte retningslinjer og rutiner i IKT-enheten
 • Revisjon av arkitekturprinsipper og sikkerhetskrav
 • Arbeide med løsningsdesign og arkitektur
 • Være ansvarlig for løsningsdesign av nye eller endrede tjenester med spesielt tanke på sikkerhet
 • Stille sikkerhetskrav i anskaffelser, prosjekter og utvikling av IKT-løsninger
 • Iverksette tiltak som hever sikkerhetsnivået
 • Gjennomføre risikovurderinger og -analyser
 • Veilede i kritikalitets- og verdivurderingsprosesser
 • Fast deltaker i Arkitektur og sikkerhetsrådet
 • Være sparringspartner og bidra til kompetanseheving innenfor informasjonssikkerhet
 • Rådgivning og analyse innenfor fagfeltet

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant IKT utdannelse på høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Må ha god kjennskap til sikkerhetsstandarder og kjennskap til personopplysningsloven og sikkerhetsloven
 • Generell infrastruktur-kompetanse på flere av områdene nettverk, server, lagring, klient, mobilitet og sikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra drift av sikkerhetsløsninger som antivirus, brannmur, proxy, sårbarhetscanning, IDS, threat prevention løsninger mm
 • Erfaring fra større IT-miljø med fokus på sikkerhet og tilgjengelighet
 • Erfaring fra utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon og kontinuitetsplanlegging
 • Erfaring innen risikoanalyser og prosjektdeltakelse
 • Erfaring fra sikkerhet i skymiljøer som f. eks. Azure og hybridløsninger
 • Relevante og dokumenterbare sertifiseringer innen ITIL og Microsoft-porteføljen
 • Driftserfaring av større Microsoft-miljøer og erfaring fra globale driftsmiljø
 • Erfaring og kompetanse med anskaffelser og tekniske krav til systemer og løsninger
 • Oppdatert forståelse av IKT trusselbildet

Personlige egenskaper

 • Entusiastisk og sterk interesse for teknologi og fagfeltet
 • Gode samarbeids-, kommunikasjons- og presentasjonsevner
 • Selvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevne
 • Metodisk og analytisk
 • Evne til å takle og prioritere mange samtidige arbeidsoppgaver

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vilkår/betingelser

Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby en interessant, utfordrende og variert IT-jobb i et trivelig og aktivt miljø i utvikling. Hos oss får du også:

 • mulighet til videreutvikling og kompetanseutvikling
 • fleksible arbeidstidsordninger og sommertid
 • plassering i Oslo
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen avlønnes som rådgiver (stillingskode 1436) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 657 300 – 919 200 (tilsvarende ltr. 67-82) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå "HEMMELIG" (H). Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Underdirektør Kristin Bjørgum Berg, mobil: 416 33 939, kristin.bjorgum.berg@mfa.no

Seniorrådgiver Siren Namtvedt (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, mobil: 41560594, siren.namtvedt@mfa.no

Stillingsinfo

Frist16. oktober 2023

Kontaktpersoner

Kristin Bjørgum Berg

Underdirektør

Siren Namtvedt

Seniorrådgiver Rekrutteringsenheten


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Utenriksdepartementet

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 94 utenriksstasjoner med om lag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.