Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Senioringeniør

Synes du sikkerhet på jernbane er viktig?

Statens jernbanetilsynOslo21. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Kristoffer Johansen Eikeland

Avdelingsdirektør i avdeling for tillatelser

Kristoffer.Johansen.Eikeland@sjt.no

Her er en unik mulighet for deg som ønsker en variert og spennende jobb! Vi i Statens jernbanetilsyn leter etter en erfaren ingeniør som blir engasjert av tverrfaglig samarbeid.

Vi søker en ny medarbeider til vår avdeling for tillatelser, med jernbane som arbeidsfelt.

Gjennom arbeid i dedikerte team vil du sammen med våre øvrige medarbeidere behandle søknader fra aktørene i jernbanemarkedet. Vi ser etter en dyktig og engasjert fagperson med erfaring fra arbeid med infrastruktur på jernbane.

Stillingen innebærer kontakt med aktørene i bransjene og andre fagavdelinger. Vi søker derfor deg som har evne til en god dialog og samarbeid, er en utpreget lagspiller og opptatt av å oppnå resultater sammen med andre. Du vil primært jobbe med tillatelser til jernbaneinfrastruktur, men også tillatelser på kjøretøysområdet, særlig innenfor ERTMS/CBTC. Den riktige kandidaten har derfor god forståelse av jernbane som system og samspillet mellom kjøretøy og infrastruktur.

Avdelingen håndterer tillatelsesarbeidet på tvers av våre tilsynsområder. Vi er 16 personer fordelt på tre team, og har ansvar for:

 • søknadsprosesser på kjøretøy på jernbane, infrastruktur, fornøyelsesinnretninger og taubaner
 • behandling av søknader om sikkerhetssertifikat for å drive jernbanevirksomhet i Norge
 • temaer knyttet til operativ sikkerhet; førerbevis, samt godkjenning av leger/psykologer, sensorer og opplæringssentre
 • veiledning til aktørene på tillatelsesområdene

Hos oss vil du gjennom spennende faglige oppgaver få et godt overblikk over bransjene innenfor våre tillatelses- og tilsynsområder. Du får være med på å påvirke sikkerhetsnivået i bransjene og gjennom det utføre et viktig samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

 • behandle meldinger og søknader fra aktørene i markedet, primært for infrastruktur men også for kjøretøy
 • vurdere sikkerhetsstyringssystemer og risikoanalyser opp mot gjeldende regelverk i forbindelse med søknader om tillatelser
 • delta i regelverksutvikling
 • utarbeide veiledningsmateriell og veilede aktørene om søknadsprosess og krav til sikkerhet
 • veilede i tekniske spørsmål innen eget fagområde
 • bistå som fagekspert/fagrevisor i forbindelse med vår tilsynsvirksomhet

Det vil periodevis kunne være aktuelt å bidra innenfor andre av tilsynets tillatelsesområder, samt i tverrfaglige prosjekter, arbeidsgrupper o.l.

Stillingen vil innebære noe reiseaktivitet, hovedsakelig relatert til møter/samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Det kan også bli aktuelt med noe reise i forbindelse med deltagelse som fagekspert på tilsyn.

Kvalifikasjoner

 • høyere teknisk utdanning på master - eller bachelornivå
 • god kunnskap om gjeldende regelverk innenfor jernbane
 • kunnskap om jernbaneinfrastruktur og jernbaneteknologi, og oversikt over
 • samspillet mellom kjøretøy og infrastruktur
 • minimum fem års erfaring fra jernbaneområdet
 • generelt god IT-kompetanse
 • svært god framstillingsevne på norsk og engelsk skriftlig og muntlig

I tillegg vil det være fordelaktig med kompetanse på et eller flere av følgende områder:

 • risikovurderinger og RAMS-prosessen
 • signalsystemer, både på infrastruktur og ombord i kjøretøy
 • forvaltnings/saksbehandlingserfaring fra offentlig sektor
 • søknads/tillatelsesprosesser
 • erfaring med gjennomføring eller oppfølging av tredjepartsvurderinger som teknisk kontrollorgan og assessor
 • erfaring fra prosjektledelse/teamledelse

Personlige egenskaper

Viktige egenskaper for å lykkes i stillingen:

 • lagspiller, motiveres av teamarbeid og trives i et tverrfaglig miljø
 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • gode analytiske evner og et godt helhetsblikk
 • kommuniserer effektivt og har god dialog på tvers av tilsynets fagområder
 • engasjement for risikotenking og sikkerhet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • fast stilling som senioringeniør med årslønn fra 650 000 - 850 000 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer
 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy faglig kompetanse
 • arbeidsplass i moderne kontorlokaler i Oslo sentrum
 • fleksitid og sommertid
 • mulighet for hjemmekontorordning
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • støtte til trening
 • støtte til bredbånd
 • svært god kantineordning
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Stillingsinfo

Frist21. mai 2023

Kontaktperson

Kristoffer Johansen Eikeland

Avdelingsdirektør i avdeling for tillatelser


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 71 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.