Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Senior Dataanalytiker

Vi søker senior dataanalytiker/data scientist

Statens vegvesenOslo eller Trondheim20. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Line Victoria Nilsen

Fagdirektør for Innsikt og Analyse

line.victoria.nilsen@vegvesen.no

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesen har en viktig jobb i samfunnet vårt og tilsvarende store utfordringer vi må løse. Mye av det vi skal jobbe med fremover involverer data i alle former og fasonger. For å lykkes med det, trenger vi flinke analysefolk som kan omsette data og analyse til innsikt det er mulig å agere på.

Etaten satser tungt på data og analyse og vi har allerede gjort store investeringer på området, samtidig har vi så vidt begynt - det skjer definitivt mye spennende her fremover! Vi leter etter senior dataanalytiker / data scientist til analyseteamet vi kaller Datafyrtårn. Er det deg?

Datafyrtårn-teamet jobber mye eksplorativt, hypotesedrevet og med raske iterasjoner. Teamets hovedansvar er å utforske komplekse spørsmål sammen med divisjoner og fagmiljøer i etaten og vise verdien av å bruke data og analyse til å besvare dem. Teamet har jobbet med spørsmål som: «Kan vi bruke data til å planlegge arbeid på veiene bedre så vi er til minst mulig hinder for trafikantene våre?», «Hvordan kan ekstremvær og klimaendringer påvirke veiene våre og måten vi skal jobbe med veinettet fremover?», «Er vi nærmere eller fjernere målet om nullvekst i biltrafikk i byer?». For å kunne gi gode svar, må analyseteamet jobbe tett med fageksperter innenfor de respektive områdene. Det er også mye snakk om KI/AI for tiden, og våre analytikere er med på å utforske bruksområder for dette i Statens vegvesen.

Som senior dataanalytiker/data scientist i Datafyrtårn-teamet vil du ha en sentral rolle i at etaten øker bruken av innsikt og analyse i en stor og variert organisasjon full av spennende muligheter. Som senior har du også et spesielt ansvar for å bidra aktivt til analysemiljøet og heve kompetansen til kollegene dine.

Avdeling for Innsikt, analyse og virksomhetsdata er under oppbygging, så arbeidsområder og organisering kan endre seg over tid. De tre stillingene er faste, med arbeidssted i Oslo eller Trondheim. Analytikere i Datafyrtårn-analyseteam rapporterer til avdelingsleder Innsikt, analyse og virksomhetsdata.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i kartlegging og prioritering av større analyseinitiativer
 • Utforme hypoteser, identifisere og utforske relevante datakilder, gjøre analyser på et høyt nivå og kommunisere innsikt på en god og lettforståelig måte
 • Bygge analysemodeller og utvikle analysedesign
 • Rådgi rundt statistiske metoder, inkludert maskinlæringsteknikker
 • Være med på å definere og kontinuerlig forbedre det som skal inngå i Statens vegvesen sin felles kunnskapsbank innenfor data, innsikt og analyse
 • Sammen med våre jurister sikre at etatens arkitektur-, governance- og personvernkriterier er ivaretatt i dine og teamets leveranser
 • Samarbeide med dataingeniørene våre for å skaffe, strukturere og flytte data og analytiske modeller effektivt fra datakilden og inn i etatens dataplattform
 • Utvikle brukervennlige analyser, inkludert evaluere og bruke datavisualiseringsverktøy til dets ytterste grense
 • Kontinuerlig lære og utforske nye teknologier og metoder for å skape innsikt av data

Kompetansekrav

Du har mastergrad eller tilsvarende innen informatikk, datavitenskap, matematikk, statistikk eller annet beslektet fagområde. Relevant og omfattende erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå. Stillingen forutsetter at du har god formuleringsevne i norsk, både skriftlig og muntlig.

Vi skal gjøre mye for første gang og trenger noen som har gjort dette før og vet hva de driver med. Derfor er det et krav at du har minimum 5 års erfaring innenfor analyse og statistikk, med nok breddetrening til at du er trygg på metodikken i møte med svært ulike problemstillinger og kan operere på et høyt analyseteknisk nivå.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi legger vekt på at du:

Noen få kulepunkter om ønskede personlige egenskaper, tilpasset den enkelte stilling.

Disse skal brukes i intervjuene og innstilling for å skille kandidatene

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Et meningsfylt samfunnsoppdrag som berører alle i Norge hver eneste dag
 • En spennende og utfordrende stilling i en viktig offentlig etat som tar data og analyse på alvor
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig miljø
 • Et dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø, fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med Line Victoria Nilsen, fagdirektør for Innsikt og Analyse, tlf. +47 410 405 71 eller e-post line.victoria.nilsen@vegvesen.no.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 20.11.2023. Vi vurderer aktuelle kandidater fortløpende.

Stillingsinfo

Frist20. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Line Victoria Nilsen

Fagdirektør for Innsikt og Analyse


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.