Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonssjef veglister og spesialtransport

Ta styringen som leder innen transport og samfunnssikkerhet!

Statens vegvesenDrammen eller Moss10. desember 2023
Søk her

Kontaktperson

Nils Karbø

Avdelingsdirektør

+47 907 59 656

Er du den vi ser etter?

Vil du jobbe i et fagområde i kontinuerlig utvikling som løser transportnæringens behov? Da kan du være den lederen vi ser etter.

Statens vegvesen har ansvar for utarbeidelse av veglister som definerer bruksklasse på offentlig veg – eller sagt på en annen måte; de definerer hvilke kjøretøy som kan kjøre hvor på norske veger. Våre saksbehandlere kontrollerer og godkjenner nye registreringer før de lagres i Nasjonal vegdatabank (NVDB), og publiserer veglistene. De kan også innvilge dispensasjon fra regelverket. Når et kjøretøy er så tungt at det overskrider en bros tillatte kapasitet, skal Statens vegvesen ledsage kjøretøyet over. Denne tjenesten utføres av egne sjåfører som er geografisk spredt over hele landet.

Ansvarsområdene veglister og ledsagelse spesialtransport er organisatorisk plassert i avdeling Trafikkstyring og beredskap i divisjon Transport og samfunn. Avdelingen har for øvrig ansvaret for vegtrafikksentralene og nasjonale oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Ansvarsområdene veglister og ledsagelse spesialtransport er organisatorisk plassert i avdeling Trafikkstyring og beredskap i divisjon Transport og samfunn. Avdelingen har for øvrig ansvaret for vegtrafikksentralene og nasjonale oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

I denne stillingen vil du få økonomi -og oppfølgingsansvar for to ansvarsområder - veglister og spesialtransport, med personalansvar for de to kontorsjefene for områdene. Er du interessert i å bidra til utvikling av tjenestene, ivareta god samhandling og kontakt med transportnæringen og andre veieiere? Er du i tillegg en leder som gir retning og inspirerer, skaper et godt samarbeidsklima og er en god rollemodell som håndterer utfordringer og beholder fokus i krevende situasjoner med stramme tidsskjemaer og høy arbeidsbelastning, så kan dette være stillingen for akkurat deg!

Kontorsted for stillingen vil være i Drammen eller Moss.

Hva vil du jobbe med?

Dine arbeidsoppgaver vil bestå av oppfølging inkludert økonomiansvar for de to ansvarsområdene ledsagelse spesialtransport og dispensasjon spesialtransport og veglister, personalansvar for kontorsjefene for de to ansvarsområdene, utvikling av seksjonens tjenester, kontakt med transportnæringen og samhandling med andre veieiere som fylkeskommune og kommune.

Det må regnes med noe reisevirksomhet innenlands i stillingen.

Kompetansekrav

Du må ha

 • relevant treårig høyere utdannelse fra universitet eller høyskole innen fagområdene transport, logistikk eller tilsvarende, samt noe utdannelse innen ledelse eller personalhåndtering. Omfattende og relevant ledererfaring fra fagområdene kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • erfaring fra operasjonell virksomhet og-/eller transportnæringen.
 • ledererfaring.

Stillingen forutsetter at du har sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Det er ønskelig med

 • kompetanse innen digitalisering og utviklingsarbeid.
 • god kjennskap til transportnæringen.
 • kjennskap til relevant regelverk.

Med grunnlag i ønske om jevnere kjønnsbalanse, oppfordres spesielt kvinner til å søke stillingen (likestillings- og diskrimineringsloven, 2017, §9).

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • Gir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer, motiverer og koordinerer andre, og holder dem fokusert på målene.
 • Strukturert og systematisk.
 • Utvikler mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning; fremmer karriere- og selvutvikling.
 • Skaper en stabil og bekreftende atmosfære; støtter og oppmuntrer teamet til et godt samarbeidsklima, er stødig og til å stole på.
 • Bidrar til gode relasjoner preget av tillit og godt samarbeid for å nå felles mål.
 • Engasjerer de du prater med på en overbevisende måte. Formidler poenger tydelig i både grupper og på tomannshånd, og viser en klar forståelse for tilhørernes behov og hensikten med presentasjonen.
 • er en god rollemodell som håndterer utfordringer og beholder fokus i krevende situasjoner med stramme tidsskjemaer og høy arbeidsbelastning.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Nils Karbø på tlf. 90759656 for en trivelig og uforpliktende samtale.

Stillingsinfo

Frist10. desember 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Nils Karbø

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.