Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonssjef

Vil du lede beredskapsteamet?

Statens vegvesenOslo10. desember 2023
Søk her

Kontaktperson

Nils Karbø

Avdelingsdirektør

+47 907 59 656

Er du den vi ser etter?

Vil du jobbe med oss mot vårt viktige samfunnsoppdrag og være sentralt når ting skjer? Da kan du være den lederen vi ser etter.

Stillingen vil være sentral i Statens vegvesens arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Sentrale oppgaver vil være å ha ansvar for videreutvikling av vårt bidrag i totalforsvaret, oppgaver overfor Forsvarets operative hovedkvarter, beredskapsvaktordning internt, utredninger knyttet til risiko-, trussel- og sårbarhetsbildet og ivaretakelse av koordinering og faglig ansvar innenfor området.

Er du en leder som gir retning og inspirerer, skaper et godt samarbeidsklima og er en god rollemodell som håndterer utfordringer og beholder fokus i krevende situasjoner med stramme tidsskjemaer og høy arbeidsbelastning, så kan dette være stillingen for akkurat deg!

Seksjonen ligger til avdeling Trafikkstyring og beredskap. Avdelingen har ansvaret for nasjonale oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap; blant annet vegtrafikksentralene og nasjonal bruberedskap. Du vil lede et team på totalt fem rådgivere.

Kontorsted for stillingen vil være i Oslo.

Hva vil du jobbe med?

I denne stillingen vil du få oppfølging- og personalansvar for beredskapsrådgivere, ansvar for beredskapsplanlegging og -øvelser, hendelseshåndtering, koordinering og sivilt-militært samarbeid, og samtidig ha overordnet ansvar for nasjonal bruberedskap med en kontorsjef og ni ansatte. Stillingen krever tett og god dialog både internt og med eksterne aktører knyttet til beredskap, samfunnssikkerhet og totalforsvar. Du vil inngå i avdelingsledelsen i avdeling Trafikkstyring og beredskap. Avdelingen har ansvaret for nasjonale oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, herunder strategisk og operasjonelt ansvar for vegtrafikksentralene.

Det må regnes med noe reisevirksomhet i stillingen.

Kompetansekrav

Du må ha

 • relevant høyere utdannelse fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå innen fagområdene samfunnssikkerhet, beredskap, statsvitenskap eller ledelse. Omfattende og relevant ledererfaring fra fagområdene kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • ledererfaring fra offentlig virksomhet.
 • erfaring fra fagområdene innen samfunnssikkerhet og beredskap, samt erfaring fra offentlig forvaltning og transportsektoren.

Stillingen forutsetter at du har sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Det er ønskelig med

 • ledererfaring innen samfunnssikkerhet og beredskap
 • erfaring fra operativ virksomhet.

Med grunnlag i ønske om jevnere kjønnsbalanse, oppfordres spesielt kvinner til å søke stillingen (likestillings- og diskrimineringsloven, 2017, §9).

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • gir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene.
 • samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål.
 • er en god rollemodell som håndterer utfordringer og beholder fokus i møte med krevende situasjoner og stramme tidsskjema.
 • kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte; og har en god dialog.
 • evner å raskt sette deg inn i komplekse problemstillinger og foreslå relevante løsninger på disse.

https://www.youtube.com/watch?v=i0QBamq4atc

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Nils Karbø på tlf. 90759656 for en trivelig og uforpliktende samtale.

Stillingsinfo

Frist10. desember 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Nils Karbø

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.