Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonsleder Tilsyn vest

Statens vegvesenBergen18. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Monika Omholt

Avdelingsdirektør

+47 950 86 295

Tilsynsavdelingen i Statens vegvesen bidrar til økt trafikksikkerhet og like konkurransevilkår i næringslivet gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet av trafikkskoler, trafikklærere, kursarrangører, verksteder, kontrollorgan, kontrollører og markedstilsyn. Tilsyn vest er en av de geografiske seksjonene i Tilsynsavdelingen, og har ansvaret for gjennomføringen av tilsynene som utføres i Rogaland og Vestland.

Arbeidsoppgaver

Som seksjonsleder blir du en del av ledergruppen for avdelingen. Samhandling på tvers av seksjonene for å sikre likhet og riktig leveranse for avdelingen er viktig for oss, i tillegg til å ha god produksjon med riktig kvalitet i alt vårt arbeid.

Vi ser etter deg som ser ledelse som et spennende fag, og som har fokus på samarbeid for å få de ønskede resultatene for avdelingen som helhet. Du må følge opp, veilede og støtte dine ansatte i deres arbeid, og være aktiv i dialogen mot våre tilsynsobjekter sammen med dine medarbeidere. Utvikling av digitale løsninger og det å jobbe effektivt med god kvalitet er viktig for oss. I ledergruppen må du derfor være en aktiv bidragsyter for å utvikle avdelingen og divisjonen i takt med samfunnsutviklingen. HMS, ressursdisponering, økonomiansvar og personaloppfølging vil være vesentlige oppgaver for deg som seksjonsleder.

Kompetansekrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år.
 • Omfattende og relevant ledererfaring, eller erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig med utdanning innen ledelse, ledererfaring og praksis fra offentlig virksomhet.
 • God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
 • Førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du:

 • Er resultatorientert, handlekraftig og beslutningsdyktig.
 • Tar personalforvaltning på alvor og bidrar aktivt til å skape en trivelig arbeidsplass.
 • Har erfaringer med fjernledelse eller tilsynsarbeid.
 • Har grunnleggende gode ferdigheter innenfor teknologi og er interessert i å bidra til at etaten følger godt med i den digitale utviklingen.
 • Jobber godt både selvstendig og i team.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Monika Omholt, telefon 95086295

Stillingsinfo

Frist18. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Monika Omholt

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.