Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonsleder

- Trafikksikkerhetsutvikling

Statens vegvesenMoss17. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Guro Ranes

Avdelingsdirektør

guro.ranes@vegvesen.no

Bli med på å lede arbeidet mot nullvisjonen - ingen dødsfall eller alvorlige skader i trafikken!

Vi søker leder til den nyopprettede seksjonen Trafikksikkerhetsutvikling og medlem av ledergruppa på avdeling Trafikksikkerhet. Vil du være med å etablere og lede en ny seksjon med ansvar for et bredt spekter av oppgaver innen ulykkesstatistikk, utredninger og analyser, utvikling av ulike metoder og verktøy, FOUI og kunnskapsformidling? Da er du kanskje akkurat den vi ser etter!

Avdeling Trafikksikkerhet har en sentral rolle i å ivareta Statens vegvesen sitt sektoransvar innenfor trafikksikkerhet på nasjonalt nivå. Vi er arkitektene bak Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei og Nasjonale trafikksikkerhetskampanjer. Gjennom grundige utredninger, innovative metoder og effektiv formidling leder vi an i det ambisiøse nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet.

Du vil være leder for om lag 15 svært dyktige medarbeidere spredt rundt om i landet. Du vil spille en sentral rolle i etableringen av den nye seksjonen og videreutvikling av relasjoner og kompetanse både internt og eksternt.

Som seksjonsleder blir du også del av avdelingens ledergruppe og får muligheten til å påvirke det nasjonale arbeidet med trafikksikkerhet.. I tillegg til oppgaveporteføljen til seksjon Trafikksikkerhetsutvikling har avdelingen oppgaver innen analyser av dødsulykker og automatisk trafikkontroll (ATK).

Arbeidet innebærer samarbeid med interne og eksterne fagmiljøer, og noe reisevirksomhet kan forventes.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være en lokasjon der seksjonen har medarbeidere i dag, blant annet Moss, Lillehammer, Stavanger og Tromsø, men andre arbeidssteder kan også være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

  • Personalansvar for seksjonen sine medarbeidere med for tiden 6 kontorsteder
  • Faglig oppføling av seksjonen, koordinering og utvikling av medarbeidere og arbeidsoppgaver i seksjonen.
  • Budsjett og økonomiansvar
  • Rapportering
  • Sikre at seksjonen har rett kompetanse til oppgaveløsing
  • Delta i faglig kunnskapsutvikling og formidling

Kompetansekrav

Du må ha fullført høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevante fagområder (f.eks veg- og trafikkfag, trafikksikkerhet, statsvitenskap og ledelse), og gjerne ha ledererfaring fra tidligere. Lang og relevant ledererfaring eller særlig erfaring innenfor det aktuelle fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning. Grunnleggende kjennskap til prinsippene for trafikksikkerhet og erfaring med bruk og analyse av ulykkesdata samt formidling av kunnskap vil bli tillagt vekt.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Du trives med å lede medarbeidere med spisskompetanse innenfor sitt fagområde, ta initiativ til nytenking og forutse og forme retning for fremtiden. Som leder evner du å bygge og vedlikeholde gode relasjoner både intern i egen organisasjon og utenfor etaten og ha evnen til påvirke andre. Du er god på å håndtere komplekse situasjoner og ta beslutninger på logiske alternativ.

Arbeidsspråket er norsk, så du må ha gode framstillingsevner både skriftlig og muntlig. God kjennskap til dataverktøy og spesielt Excel er en fordel.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Guro Ranes (guro.ranes@vegvesen.no, mobil 918 59 219).

Stillingsinfo

Frist17. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Guro Ranes

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.