Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonsleder

Bygg og led et sterkt team i Statnetts miljø- og tillatelsesseksjon!

StatnettFlere lokasjoner17. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Markus Drake Borge

Direktør Prosjektledelse

+47 466 24 734

Statnett har en ambisiøs strategi om å bidra til nullutslipp i 2050 ved å legge til rette for elektrifisering og ny grønn verdiskapning i et enda raskere tempo. Det betyr flere og større oppgaver, innenfor nett, bærekraft og digitalisering.

Seksjonen Miljø og tillatelser er Statnetts kompetansesenter for konsesjon, arealbrukstillatelser, operativt miljøarbeid, eiendomsforvaltning, grunn- og rettighetserverv, veier og skogrydding.

Seksjonen er delt opp i tre organisatoriske team; Konsesjon og arealplan, Operativt ytre miljø og klima, samt Grunn- og rettighetserverv. Som leder vil du ha ansvar for å utvikle og forvalte kapasitet og kompetanse innen seksjonens fagområder.

Vi søker deg som drives av å bygge et sterkt team, og forstår verdien av å jobbe tverrfaglig både internt i Statnett og eksternt.

Du vil ha det overordnede ansvaret for fagleveranser fra seksjonen til Statnetts prosjektportefølje og til øvrige deler av forretningsområde Nett. Dette skal bidra til å realisere målbilder, veikart og vedtatt strategi. Seksjonen skal blant annet støtte organisasjonen med operasjonalisering av strategisk plan for bærekraft, realisering av innovasjon og digitalisering innen seksjonens ansvarsområder.

For å kunne utøve ditt ansvar vil du jobbe tett med andre ledere i forretningsområdet Nett og sentrale avdelinger i Statnett. Du vil rapportere til direktør for avdeling Prosjektledelse og sitte i avdelingens ledergruppe.

Arbeidssted kan være ved ett av våre kontorer i Oslo, Trondheim, Alta, Sandnes eller Sunndalsøra.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for tre teamledere og resultatansvar for en seksjon på rundt 30 dyktige medarbeidere med ulik fagkompetanse
 • I dialog med avdelingsdirektør ta beslutninger som påvirker eget ansvarsområde, samt gi føringer innenfor fagområdene som ligger i seksjonen
 • Ta en aktiv rolle i å lede ut og gjennomføre selskapets strategi
 • Være en pådriver for digitalisering og utvikling av nye og effektive arbeidsformer
 • Ta initiativ til å sette relevante saker på agendaen og å løfte saker med god kvalitet til avdelingen og forretningsområdet
 • Håndtere og løse komplekse problemstillinger på selskapsnivå og utvikle avdelingens kompetanse og lederteam i et strategisk perspektiv

Kvalifikasjoner

 • God rolleforståelse, som inkluderer kunnskap om og juridisk innsikt i relevant regelverk, medvirkningsprosesser, arealforvaltning og tverrfaglig samhandling
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner
 • Erfaring med linje-, fag-, eller prosjektledelse, samt erfaring fra å bygge og lede kompetansemiljøer
 • God oversikt over, eller stor interesse for å sette seg raskt inn i Statnetts totale virksomhet, samt Statnetts viktige rolle som del av offentlig sektor og anleggseier av samfunnskritisk infrastruktur
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Spesielt relevant og lang erfaring kan kompensere for dette

Personlige egenskaper

Vi søker en strukturert og handlekraftig leder, som legger til rette for samarbeid og god kommunikasjon. Du er tydelig og har evne til å forenkle komplekse problemstillinger og se helhetlige løsninger.

Vi ser etter deg som:

 • Skaper engasjement for Statnett sin strategi og mål
 • Prioriterer, tar beslutninger og følger opp at leveranser fullføres
 • Gir medarbeidere tillit, ansvar og handlingsrom og legger til rette for
  kompetanseutvikling
 • Sørger for utvikling av Statnett ved å oppmuntre til forenkling, forbedring og nytenkning
 • Sørger for et godt arbeidsmiljø, er nysgjerrig og spiller andre gode
 • Bygger relasjoner på tvers og sørger for et effektivt tverrfaglig samarbeid.

Stillingsinfo

Frist17. oktober 2023

Kontaktperson

Markus Drake Borge

Direktør Prosjektledelse


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statnett

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.