Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Sekretariatsleder Byvekstavtale

- for Oslo-området og Oslopakke 3

Statens vegvesenOslo30. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Fred Anton Mykland

Avdelingsdirektør

+47 958 12 549

Er du den vi ser etter?

Vi søker deg som vil bidra til en bærekraftig utvikling av mobilitet og arealplanlegging i Osloområdet og som liker å arbeide i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

Byvekstavtalen for Osloområdet er en avtale mellom staten, Oslo og Viken og de tre kommunene Lillestrøm, Bærum og Nordre Follo. Oslopakke 3 har over flere tiår bidratt til bompengefinansiering av kollektivtransport og samferdselsprosjekter i Oslo og tidligere Akershus. Oslopakke 3 er en avtale mellom Oslo og Viken og reforhandles med jevne mellomrom. Til sammen bidrar de to avtalene med 8-9 mrd. kr årlig til drift og investeringer, i perioden 2024-2027. Oslopakke 3 og byvekstavtalen har hver sine styringsgrupper. Styringsgruppene består av ansvarlige politikere fra de lokale avtalepartene, samt Vegdirektøren, Jernbanedirektøren og Statsforvalteren. Vegdirektøren leder styringsgruppene.

Begge avtalene har som mål at biltrafikken ikke skal øke. Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk, og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv­transport, sykling og gange.

Arbeidsoppgaver

Sekretariatsleder har ansvar for å framskaffe kunnskapsgrunnlag og forberede saksunderlag til styringsgruppene. I de periodene Oslopakke 3-avtalen reforhandles, er en viktig del av sekretariats­lederens oppgave å legge til rette for gode og kunnskapsbaserte forhandlingsprosesser. I samarbeid med de lokale avtalepartene, utarbeider sekretariatet hvert år forslag til det fireårige rullerende handlings­programmet. Programmet blir så behandlet i styringsgruppene og vedtas av fylkestinget og bystyret i Oslo. Sekretariatsleder har ansvar for jevnlig rapportering på økonomi og andre rapporteringspunkter i henhold til rutiner samt å hente inn statistikk og kunnskap om mobilitets­utviklingen i Osloområdet.

Sekretariatet består i dag av tre medarbeidere, som formelt er ansatt i Statens vegvesen, men som faglig rapporterer til de to styringsgruppene. Sekretariatslederen har ansvar for daglig ledelse, med oppfølging og budsjett, samt personalansvar for de to medarbeiderne.

Ønskelige kvalifikasjoner og erfaring

Vi ser for oss at du bør ha erfaring fra politiske og administrative beslutningsprosesser, der du liker å arbeide fram gode kompromisser. Vi vil legge vekt på at du har kjennskap til statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet.

Vi forventer at du har:

  • Utdanning på masternivå. Erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse
  • Ledererfaring, gjerne fra politisk styrte virksomheter
  • Erfaring fra å legge til rette for komplekse beslutningsprosesser eller forhandlinger
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Det er ønskelig at du har:

  • god kunnskap om politiske og administrative beslutningsprosesser
  • god innsikt i kunnskapsgrunnlaget for areal- og transportplanlegging, mobilitetsutvikling og samferdsels­politiske virkemidler
  • erfaring fra statlig, kommunal og/eller fylkeskommunal virksomhet
  • god generell samfunnsforståelse
  • erfaring fra å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på at du er personlig godt egnet med god rolleforståelse. Vi ser for oss at du har svært gode samarbeidsevner med høy grad av integritet og objektivitet i lederrollen. I tillegg er du analytisk og selvstendig, samtidig som du kan gå ned i enkeltsaker og være operativ. Ut over dette liker du å se helheten og evner å finne gode kompromiss.

Vi kan tilby

Som sekretariatsleder vil du være ansatt i Statens vegvesen og ta del i de ordninger som finnes der med et godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg som er universelt utformet. Vi har fleksitid og gode ordninger for avspasering. Det er mulighet for en time trening i arbeidstiden hver uke, eller treningsstøtte til andre aktiviteter. Her vil du også få god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse. Lønn etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk.

Kontorsted for stillingen er Helsfyr, Oslo og det vil være mulighet for å jobbe hjemmefra.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker gjerne medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV’en. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Synes du dette høres spennende ut? Kontakt gjerne rekrutterende leder i Statens vegvesen avdelingsdirektør Fred Anton Mykland, mobil: 958 12 549 eller vår samarbeidspartner på rekruttering seniorrådgiver Torill Eidsheim i Jefferson Wells, mobil: 993 25 710.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 30. august

Stillingsinfo

Frist30. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Fred Anton Mykland

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.