Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Saksbehandler transportforvaltning

Vi søker deg som er samfunnsinteressert, og ønsker en variert arbeidshverdag!

Statens vegvesenSortland28. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Jan-Åge Karlsen

Seksjonssjef

jan-age.karlsen@vegvesen.no

Seksjon Transportforvaltning Nordland har 13 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Nordland og Sør-Troms. Seksjonen har ansvar for å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innen veg og vegtransport regionalt og lokalt. Vår seksjon har også ansvar for saksbehandling etter veglov, vegtrafikklov og plan- og bygningslov, samt samhandling med kommuner og fylkeskommuner i planarbeid og andre statlige aktører.

Kontorsted for stillingen er fortrinnsvis Sortland. For spesielt kvalifiserte søkere kan også kontorsted i Bodø, Harstad og Mo i Rana være aktuelle.

Hva skal du jobbe med?

 • Uttalelser til offentlige og private planer, herunder ivareta sektoransvaret innenfor trafikksikkerhet, klima- og miljøområdet og helhetlig bypolitikk.
 • Behandling av avkjørselssaker.
 • Behandling av dispensasjoner og nabovarsel.
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde kan også bli tillagt stillingene ut fra behov og interessefelt til medarbeider. Dette kan være arbeidsoppgaver innenfor trafikksikkerhet, kollektiv samt klima og miljø.
 • Bidra til digitalisering av våre arbeidsmetoder og utvikling av kvalitetsprosesser.

Fagfeltet vegforvaltning er stort og omfattende med mange spennende utfordringer. Som saksbehandler vil man samhandle med både interne og eksterne aktører. Noe reisevirksomhet må påregnes

Hvem ser vi etter?

 • Vi krever at du har relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum 3 år. Relevant og omfattendearbeidserfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse.
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning og/eller erfaring fra teknisk eller juridisk fagfelt.
 • Du bør ha kunnskap om relevant lovverk knyttet til offentlig forvaltning (plan- og bygningsloven, vegloven, og i noe grad vegtrafikkloven).
 • Du må ha førerkort kl. B.
 • Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som har god vurderingsevne. I arbeidet ditt er du fleksibel og kan jobbe selvstendig. Du trives med å samarbeide med andre og har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk. Er du i tillegg løsnings- og leveranseorientert samt opptatt av å yte god service både internt og eksternt? Da vil denne stillingen passe deg godt.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Dersom du har spørsmål om stillingene eller arbeidsoppgavene, kan du mer enn gjerne ta kontakt med seksjonssjef Jan-Åge Karlsen mob. 90629691, eller e-post: jan-age.karlsen@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist28. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Jan-Åge Karlsen

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.