Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Saksbehandler arbeidsvarsling

Vi styrker de allerede meget kompetente transportforvaltningsseksjonene i Statens vegvesen

Statens vegvesenBrynsengfaret 6A, Oslo1. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Anders O.T. Hagerup

seksjonssjef

913 92 063

Er du den vi ser etter?

Vi styrker de allerede meget kompetente transportforvaltningsseksjonene i Statens vegvesen med en saksbehandler innen arbeidsvarsling. Er dette deg?

Med ansvaret for en rekke forvaltningsoppgaver som plan og vegforvaltning, trafikksikkerhet, signalanlegg, samt støy, luft, vann, kollektiv, sykling og gange, skiltmyndighet herunder permanent og midlertidig skilting, så har vi behov for deg som er selvstendig, har gode analytiske evner og evne til å bidra til et godt samarbeidsmiljø. Er du i tillegg initiativrik, har god gjennomførings- og vurderingsevne, så kan dette være stillingen for deg!

Disse oppgavene er primært knyttet til riksvegnettet, men noen er også knyttet til fylkesvegnettet. Kontorsted vil være Oslo, men for spesielt kvalifiserte søkere kan andre kontorsteder vurderes.

Arbeidsoppgaver

Dette vil du jobbe med!

Hovedoppgaver for stillingen vil være

 • vurdering og godkjenning av arbeidsvarslingsplaner for arbeid på eller ved riks- og fylkesvegene, for å sikre god fremkommelighet og trafikksikkerhet.
 • dialog og rådgivning med byggherrer og entreprenører i tilknytning til kontrakter og prosjekter.
 • oppfølging og kontroll av arbeidsområder på og langs vegnettet.
 • kontrollere at byggherrene/entreprenørene gjennomfører arbeidet ihht. godkjent arbeidsvarslingsplan og at sikkerhet og framkommelighet ivaretas.
 • å saksbehandle søknader om arrangement og sykkelritt på veg.
 • deltakelse i fagteam.
 • Det kan etter hvert være aktuelt å delta i nasjonalt kontrollteam for arbeidsvarsling.
 • Det må også regnes med at aktuelle kandidater også må bidra inn i seksjonens andre fagområder.

Vi har et variert vegnett, alt fra fjelloverganger med lav ÅDT til landets mest kompliserte og trafikkerte vegsystemer som medfører at vi jobber innovativt med bl.a. kollektivprioritering og ITS løsninger for å kunne imøtekomme dagens og fremtidens behov. Vi har et sterkt engasjert fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Vil du være med å påvirke samfunnsutviklingen, og bidra til fremtidens løsninger gir vi deg varierte og utfordrende oppgaver med mye ansvar. Vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Kompetansekrav

Du må ha

 • minimum treårig høyere relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, gjerne med trafikk i fagkretsen. For kandidater med sterk og relevant arbeidserfaring fra det aktuelle fagområdet, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk.

Det er ønskelig at du

 • har erfaring innenfor fagområdet vi søker til.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har

 • gode analytiske evner og er selvstendig og fleksibel.
 • har gode samarbeids- og gjennomføringsevne.
 • er initiativrik og engasjert.
 • gjør faglig gode vurderinger, er løsningsorientert og har evnen til å fatte beslutninger.
 • evnen til å stå i en hektisk og krevende arbeidshverdag.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Anders O.T. Hagerup på tlf. 913 92 063 for en uforpliktende samtale.

Stillingsinfo

Frist1. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Anders O.T. Hagerup

seksjonssjef


Industrier

Samferdsel og infrastruktur,Bygg og anlegg

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.