Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Saksbehandler arbeidsvarsling

Ledig vikariat i transportforvaltning - Arbeidsvarsling i Fokus

Statens vegvesenTønsberg14. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Eivind Gurholt

+47 970 99 423

Om stillingen

Vi har nå et ledig vikariat på seksjon Transportforvaltning i Vestfold/Telemark innen arbeidsvarsling. Transportforvaltningsseksjonene i vegvesenet har ansvaret for en rekke forvaltningsoppgaver knyttet primært til riksvegnettet og fylkesvegnettet. Vi har ansvaret for å følge opp utbyggere, utføre trafikksikkerhetstiltak og ansvar for skiltvedtak. I tillegg legger vi til rette for mer miljøvennlig transport og ikke minst arbeidsvarsling/sikring av arbeid langs vegene.Du får muligheten til å bli med i dette spennende arbeidet! Vi analyserer ulykker, gir uttaler til reguleringsplaner og følger opp og kontrollerer arbeidsområdenes sikkerhet og fremkommelighet. Høres dette ut som noe for deg? Da vil vi høre fra deg!

Vikariatet varer i 12 mnd, og arbeidssted er sentralt i Tønsberg. Skien og Notodden kan vurderes ved behov/ønske.

Dine arbeidsoppgaver:

Du vil jobbe med saksbehandling knyttet til vurdering og godkjenning av arbeidsvarslingsplaner for arbeid på eller ved riks- og fylkesvegene i Vestfold og Telemark fylke. Dette innebærer tett dialog med byggherrer og entreprenører for å finne fram til løsninger som gir god trafikksikkerhet og god framkommelighet.

En viktig del av arbeidet vil være oppfølging og kontroll av arbeidsområder langs vegnettet. Vi kontrollerer at byggherrene/entreprenørene gjennomfører arbeidet ihht. godkjent arbeidsvarslingsplan og at sikkerhet og framkommelighet ivaretas.

Kompetansekrav

Vi ønsker deg som har 3-årig høyskole, bachelor, eller 2-årig teknisk fagskole - helst plan- eller veifaglig linje. Lang og/eller relevant erfaring kan veie opp for ønske om høyere utdanning.

 • Tidligere erfaring med denne type arbeid vil vektlegges i vurderingen.
 • Det er ønskelig at du har gjennomført arbeidsvarslingskurs 4b eller tilsvarende.

Vi vektlegger at du:

 • Har relevant arbeidserfaring.
 • Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
 • At du kan jobbe selvstendig og strukturert.
 • At du har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert.
 • Vi har mye å gjøre, så du må håndtere at det går fort i svingene.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ikke nøl med å ta kontakt med Eivind Gurholt på telefon +47 970 99 423

Stillingsinfo

Frist14. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Eivind Gurholt


Stillingstyper

Engasjement

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.