Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør /senioringeniør

Har du erfaring med sikkerhet eller internkontroll fra komplekse områder?

Statens jernbanetilsynOslo30. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Kristoffer Johansen Eikeland

Avdelingsdirektør

Kristoffer.Johansen.Eikeland@sjt.no

Nøkkelord

IngeniørSikkerhetsstyringJernbaneTillatelserRådgivning

Rådgiver/seniorrådgiver - overingeniør/senioringeniør

Vi ser etter deg som er opptatt av systemene som skaper sikkerhet, og kan formidle dette bredt.

I avdeling for tillatelser har vi i Statens jernbanetilsyn en ledig stilling for deg som vil bruke fagkompetansen din til å bidra til en trygg jernbane i Norge. Avdelingen håndterer tillatelsesarbeidet på tvers av våre tilsynsområder. Avdelingen består av 17 ansatte fordelt på tre team. Den ledige stillingen hører til teamet for lisenser og sikkerhetssertifikat. Teamet behandler søknader om sikkerhetssertifikater og sikkerhetsgodkjenninger på norsk jernbane, og søknader om tillatelser til drift utenfor jernbanenettet (museum, trikk, t-bane og sidespor). Teamet veileder også aktørene og deltar i ulike nasjonale og internasjonale forum.

Det er en fordel om du allerede kjenner til jernbanefeltet. Men det viktigste er at du har erfaring med styringssystemer innen sikkerhet, kvalitetssikring eller internkontroll på områder med høy risiko og stor kompleksitet.

Gjennom tillatelsesprosessene kan du påvirke sikkerhetsnivået i bransjen. Du skal både undersøke og veilede om helhetlig sikkerhetsstyring. Dette arbeidet krever faglig trygghet og god dialog med både kolleger fra ulike fagområder og aktører. Du vil ha bruk for gode prosjektlederevner og evne til å balansere ulike oppgaver og parallelle prosesser. Jobben er variert, og du får en unik mulighet til å bli kjent med jernbanebransjen nasjonalt og internasjonalt. Det vil kunne være aktuelt å delta i Pool of Experts, som er det europeiske jernbanebyråets (ERAs) gruppe med eksperter på sikkerhetsstyring.

Som fagorgan må vi være oppdatert på både risiko og muligheter innen områdene vi har ansvar for. Vi ønsker oss en ny kollega som er faglig nysgjerrig og gjerne utfordrer det bestående. For den rette personen er det store muligheter for å delta i utviklings- og digitaliseringsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • prosjektleder for søknader om sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning
 • prosjektleder for søknader om tillatelse utenfor nasjonalt nett (museum, trikk, t-bane, sidespor)
 • prosjektleder for søknader om utpeking av uavhengig organ (tredjepartsverifisering)
 • veiledning mot aktørene i bransjen
 • deltakelse i internasjonale arbeidsgrupper og møter, blant annet Pool of Experts
 • delta i regelverksutvikling
 • håndtere problemerstillinger knyttet til førerforskriften
 • delta som fagrevisor på tilsyn ved behov
 • bidra i teamets samlede oppgaveløsning
 • bidra i utviklingsoppgaver på tvers av fag og avdelinger
 • ved behov bidra i oppgaver på tvers av team og avdelinger

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis med teknisk fagbakgrunn
 • minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • erfaring med sikkerhetsstyring fra fortrinnsvis jernbane, eventuelt annen relevant bransje, eller erfaring med internkontroll fra komplekse områder med høy risiko.
 • god digital kompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • I tillegg vil det være en fordel hvis du har erfaring fra:
 • flere av fagområdene som teamet har ansvar for
 • formidling av fag til ulike målgrupper
 • prosjekt- og prosessledelse, gjerne fra strategisk viktige utviklingsprosjekter og digital transformasjon

Personlige egenskaper

 • du liker å arbeide sammen med andre og kommuniserer godt med kollegaer uavhengig av fagtilhørighet
 • du er opptatt av å nå resultater, og sørger for at oppgaver blir fullført med kvalitet
 • du arbeider effektivt, og klarer å prioritere og planlegge langsiktig
 • du er strategisk anlagt og ser hvordan ditt arbeid er en del av helheten
 • du setter deg raskt inn i komplekse saker og problemstillinger, og evaluerer informasjon grundig
 • du er nysgjerrig på ny teknologi og ser hvordan den kan nyttiggjøres for organisatorisk utvikling

Vi tilbyr

 • fast stilling som over/senioringeniør med årslønn fra kr. 630 000 - 950 000, avhengig av kvalifikasjoner
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med høy faglig kompetanse
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer
 • moderne kontorlokaler i Oslo sentrum
 • fleksitid og sommertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • svært god kantineordning
 • svært gode velferdsordninger i form av økonomiske støtte til kollektivtransport, bredbånd og trening
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Arbeidssted: C. J. Hambros plass 2D, 0130 Oslo

Søknad, CV skal fylles inn i Webcruiter. Ikke last det opp som vedlegg. Legg ved vitnemål og attester.

Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, oppfordres du til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Dersom vi får kvalifiserte søkere innen en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver av gruppene til intervju (positiv særbehandling).
Søkere med nedsatt funksjonsevne og/ eller hull i CV vil også vurderes for traineeprogrammet i staten, som er en del av statens satsning for et mer inkluderende arbeidsliv. Stillinger i traineeprogrammet er midlertidige, men det kan være mulighet for forlengelse eller fast stilling etter utløpet av avtaleperioden i den grad virksomhetens behov tilsier dette.

Opplysninger vedrørende positiv særbehandling kan bli brukt til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernforordningen art. 13 og 14 (anonymisert).

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan gjøres offentlig, selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25. Dersom du har behov for å reservere deg fra en offentlig søkerliste, må du gi beskjed om dette og begrunne dette.

Stillingsinfo

Frist30. november 2023

Kontaktperson

Kristoffer Johansen Eikeland

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 71 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.