Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver strategisk planlegging

Vil du bidra til å realisere FNs bærekraftmål og nasjonale samferdselspolitiske målsetninger?

Statens vegvesenBodø26. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Ine Hilling

Seksjonsleder

ine.hilling@vegvesen.no

Om stillingen

Vi trenger nå to samfunnsengasjerte medarbeidere med interesse for strategisk planlegging.

Utredningsseksjonen har 12 trivelige ansatte som er ingeniører, økonomer og samfunnsplanleggere fordelt på kontorsteder i Bodø, Tromsø og Alta. Seksjonen har ansvar for å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innen vei og veitransport både regionalt og lokalt. Seksjonen utarbeider grunnlag for Nasjonal transportplan, konseptvalgutredninger, transportanalyser og bompengeutredninger. Vi er involvert i internasjonalt samarbeid og har en sentral rolle i bypakkesamarbeidene i Nord-Norge.

Kontorsted for arbeidsområdet legges til Bodø, Tromsø eller Alta.

Arbeidsoppgaver

Kartlegging og strategiske analyser som grunnlag for å skape et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem vil være hovedarbeidsoppgaven gjennom arbeid med Nasjonal transportplan og annet utredningsarbeid. Det er gode muligheter for å delta i utviklingsarbeid.

Oppgavene vil variere utfra seksjonens behov, men vi etterspør spesielt deg som er interessert i brukerfinansiering og bærekraftig mobilitet i by til den ene stillingen og deg som er interessert i godstransport og strategisk utvikling av riksveinettet i Nordland til den andre stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Du bør ha relevant høgskole- eller universitetsutdanning med varighet på minimum 3 år med gode resultater, gjerne innen fagfeltene ingeniør, økonomi, ledelse og bærekraft, analyse og statistikk.

Det er ønskelig med praksis fra samferdselssektoren og analyse. Du må beherske aktuelle digitale verktøy. På grunn av noe reiseaktivitet må du ha førerkort klasse B. Du må ha gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Personlige egenskaper:

Arbeidsoppgavene beveger seg fra detaljnivået over til helhetsperspektivet. Det er derfor viktig at du både er nøyaktig, strukturert og selvstendig, og samtidig strategisk og analytisk. Evnen til refleksjon er svært viktig, men samtidig må ha du evne å levere raskt og riktig. Vi ser etter deg som har et brennende engasjement for bærekraft og samferdsel og som evner å løse rutineoppgavene, men også kan utfordre etablerte metoder for å kunne jobbe smartere. Vi søker etter medarbeidere med gode samarbeidsegenskaper som vil være sosial bidragsyter i seksjonen, også i et digitalt arbeidsmiljø.

Vi leter altså etter deg som vil være innovativ i din rolle og ambisiøs på vegne av etaten😊.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Ine Hilling, tlf. +47 416 67 858 eller ine.hilling@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist26. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.