Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver støy- og luftforurensning

Bli en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø!

Statens vegvesenNygårdsgaten 112, Bergen26. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Tore Bjørkøyli

Kontorsjef Klima & Miljø Utbygging

413 22 347

Er du den vi ser etter?

Utbyggingsdivisjonen planlegger og bygger de store vegprosjektene til Statens vegvesen. Denne stillingen befinner seg på området Fagressurs Klima og miljø.

Vi har et svært godt fagmiljø som spiller hverandre gode, og med et godt samarbeid og ulik spisskompetanse finner vi de gode løsningene. Vi ønsker oss deg som vil bidra til utviklingen av dette i kraft av den du er og det du kan.

Vi har stort fokus på klima og miljø i våre vegprosjekter og vi søker nå etter en motivert kollega som kan jobbe selvstendig i en tverrfaglig sammensatt prosjektorganisasjon. Du vil samarbeide tett med kompetente kollegaer, og fagressurser innen klima og miljø, for å sikre gode faglige løsninger.

Arbeidssted fortrinnsvis Oslo (Lysaker eller Vinterbro), Drammen, Bergen eller Stavanger. Andre kontorsteder kan også vurderes.

Arbeidsoppgaver

 • bistå prosjektene i arbeid med støy og luft i planfase, prosjekteringsfase og anleggsfase, jf. T-1442
 • myndighetskontakt knyttet støy og luftforurensning
 • bidra i utvikling av krav innen akustikk i våre kontrakter
 • bidra i arbeid med verifikasjon og oppfølging av kontraktskrav i prosjektene
 • bidra til å sikre at SVV ivaretar sitt juridiske ansvar innen støy og luftforurensning, og holde Utbyggingsdivisjonen oppdatert på lovgivning og relevante offentlige krav og forventninger innen fagområdet
 • bistå med veiledning, kompetanseheving og videreutvikling av fagområdet på Utbyggingsdivisjonen

Kompetansekrav

 • minimum master med relevante fagkombinasjoner for stillingen
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi vil vektlegge om du har:

 • relevant arbeidserfaring innenfor ett eller begge fagfeltene; støy og luftforurensning
 • førerkort klasse B
 • kunnskap og/eller erfaring i bruk av retningslinjene T-1442 og T-1520 og forurensningsforskriften
 • kjennskap til prosessene for planlegging etter plan og bygningsloven samt gjennomføring av konsekvensutredninger

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning avvikes.

Personlige egenskaper

I samspill med kvalifikasjoner vektlegger vi også egenskaper, holdninger og motivasjon. I denne stillingen er vi på utkikk etter deg som er:

 • god på å formulere seg, både skriftlig og muntlig
 • selvstendig og setter deg raskt inn i ulike problemstillinger, og som klarer å gjøre teori om til praksis
 • strukturert og effektiv
 • engasjert og har gode samarbeidsevner

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Stillingsinfo

Frist26. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Tore Bjørkøyli

Kontorsjef Klima & Miljø Utbygging


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.