Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver

Vi trenger deg som er glad i folk!

Statens vegvesen Lysaker4. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Hege Brænna

Leder

hege.braenna@vegvesen.no

Rådgiver Stab støtte - nabokontakt

E18 Vestkorridoren er nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune. Les mer om prosjektet her: E18 Vestkorridoren | Statens vegvesen

Prosjekt E18 Vestkorridoren er organisatorisk plassert i Utbyggingsdivisjonen, utbyggingsområde sørøst.

Kontorsted er Lysaker.

Arbeidsoppgaver:

Til arbeidene med E18 Vestkorridoren søker vi en medarbeider som skal utføre administrativ støtte mellom de ulike delprosjektene og entreprisene og være en del av stab. I tillegg skal du koordinere nabohenvendelser, andre henvendelser fra kunder og fra Statens vegvesen, rådgivere/konsulenter, entreprenører med flere.

En sikker og effektiv gjennomføring av E18 Vestkorridoren og de enkelte delprosjekter forutsetter en god koordinering av støtte og stabsfunksjoner mellom de ulike delprosjekter og entrepriser.

Stillingen kan bli tilført ytterligere arbeidsoppgaver avhengig av din kunnskap og interesser.

Stillingen rapporterer til stabsleder.

Kompetansekrav

Vi ønsker deg som har utdanning fra høyskole/universitet på bachelor/masternivå innen relevante fag. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingene, kan vi fravike kravet til utdanning.

I tillegg er det ønskelig at du har:

  • Erfaring fra tilsvarende funksjoner med 1:1 kommunikasjon, service til kunder og problemløser
  • Erfaring med å tilrettelegge for utvikling og forbedring

Du må ha førerkort klasse B. Arbeidsspråk er norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi legger vekt på at du:

  • God på å kommunisere. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
  • God på å ta initiativ og finne løsninger i nye situasjoner
  • God til å samarbeide og en relasjonsbygger
  • Selvstendig, strukturert og effektiv

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Hege Brænna på e-post: hege.braenna@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist4. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Hege Brænna

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.