Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjektleder vann og avløp

3. gangs utlysning

Trysil kommuneTrysil19. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Kinga Adam

Fagleder vann og avløp

kad@trysil.kommune.no

Er du vår nye prosjektleder innen fagområdet vann og avløp?

Prosjektlederstillingen er en 100 % fast stilling som innehar et spennende fagområde, med mulighet for personlig utvikling i fagområdet. Aktiviteten innen vann- og avløp er høy og dine personlige ferdigheter som prosjektleder vil komme til god anvendelse i kommunenes prosjekter.

Vi har i løpet av de siste årene bygget et nytt vannverk og et nytt renseanlegg med moderne personaldel. Vi har varierte og interessante arbeidsoppgaver innen drift og vedlikehold av vann og avløp og et moderne driftsovervåkningsanlegg og digitale kartverk.

Fremover har vi flere spennende prosjekter på gang og nevner blant annet utvidelse av renseanlegg og etablering av biogassanlegg.

Fagområdet vann- og avløp har ansvaret for alle tjenester innenfor kommunalt vann og avløp, og er en del av veg-, vann- og avløpsavdelingen.
Fagområdet har i dag 8 ansatte og har ansvaret for 4 vannverk, 6 avløpsrenseanlegg med tilhørende ledningsnett, avløpspumpestasjoner, trykkøkerstasjoner og høydebassenger.

Stillingen er ledig fra dags dato.

Arbeidsoppgaver

 • Sammen med fagleder vann/avløp sikre at vedtak vedrørende kommunale vann- ogavløpsanlegg fortløpende følges opp
 • Ansvarlig for VA prosjekter
 • Bistå avdelingen med å svare på publikums vann- og avløpsspørsmål
 • Attestering av prosjektrelaterte fakturaer innen vann/avløp
 • Sikre jevnlig rapportering på aktivitet og økonomi for vann- og avløpsprosjekter
 • Sikre rask rapportering ved oppdagelse av avvik i forhold til kvalitet, HMS,framdrift eller økonomi for de ulike prosjektene
 • Ajourholde ledningskartverket Gemini VA, herunder innmåling og registrering
 • Ansvar for innsamling og registrering av FDV dokumentasjon ifbm prosjekter
 • Mulighet for deltagelse i vaktordningen innen vann og avløp

Andre oppgaver kan bli tillagt eller bli endret

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor - Universitetsutdanning med relevant teknisk fagkrets
 • Teknisk utdanning på minimum fagskolenivå kan bli vurdert
 • Relevant erfaring er ønskelig
 • Nødvendig digital kompetanse for arbeidsoppgavene som Microsoft office, Germini VA, bruk av GPS utstyr
 • Erfaring fra både offentlig og privat virksomhet er en fordel
 • Erfaring innen prosjekt ledelse er ønskelig
 • Bred erfaring i drift og rehabilitering av vann og avløpsanlegg er en fordel
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har god teknisk innsikt
 • Du er løsningsorientert
 • Du evner å se sammenhenger og helheten
 • Du evner å arbeider selvstendig og arbeide målrettet
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 • Offentlig pensjonsordning.
 • Variert arbeid i et positivt miljø.
 • Kurs tilbys for personligvekst- og som vil videreutvikler tjenesten

Tilsetting skjer i henhold til lov og avtaleverk som gjelder for Trysil kommune

Opplysninger om søknaden og prosessen videre.

Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å ta med alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger. Last opp vedlegg direkte i søknaden.

Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din.

Trysil kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Offentlig søkerliste

Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Stillingsinfo

Frist19. mai 2023

Kontaktperson

Kinga Adam

Fagleder vann og avløp


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Trysil kommune

Velkommen til Trysil: Naturens fornøyelsespark!

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo via Elverum, og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i kommunesenteret Innbygda.