Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjektleder planprosjekter

Vil du være med å utvikle et trafikksikkert og bærekraftig vegnett?

Statens vegvesenLillehammer14. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Vegar Antonsen

Leder

+47 416 19 694

Om stillingen

Er du dyktig på prosess- og prosjektledelse og ønsker å bidra til et tryggere og bedre riksvegnett? Da er du kanskje den vi søker!

Vi søker prosjektleder planprosess til vår seksjon Plan og utbygging øst 1. Seksjonen er en av 6 seksjoner i Drift og vedlikehold øst. Plan og utbygging har ansvar for å planlegge og gjennomføre vegprosjekter på riksvegnettet i Innlandet, Hallingdal og tidligere Østfold. Vi er 22 medarbeidere fordelt på 8 ulike kontorsteder i vårt område. Du vil få kontorsted Lillehammer, Hamar eller Moss. Fleksibilitet er viktig for oss og muligheter for noe hjemmekontor kan diskuteres.

Som prosjektleder planprosess, vil du være ansvarlig for å lede og koordinere prosjekter knyttet til plan og bygningsloven. Dine oppgaver inkluderer prosjektledelse for reguleringsplaner på vegprosjekter, styring av fagressurser og samarbeid med offentlige myndigheter og grunneiere. Det er også aktuelt å bidra i andre faser av prosjektene som utredninger, forprosjekter og prosjekteringsfase.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har utdanning fra universitet, høgskole eller evt. fagskole innen arealplanlegging eller samferdsel. Fag som er premissleverandør i planarbeidet, f.eks. vegplanlegging, landskapsarkitektur eller prosjektledelse kan og vurderes relevant.

Vi verdsetter personlige egenskaper høyt og ser etter en positiv lagspiller som trives med å bygge sterke relasjoner på tvers av fagområder. Du er selvstendig samtidig som du jobber godt i team der du inspirerer til erfaringsutveksling, nyskaping og forbedring i prosjektene.

Dine gode samarbeidsevner og kreativitet er nøkkelen til effektiv problemløsing og sikrer smidig gjennomføring og nødvendig fremdrift i prosjektene. Du har solide digitale ferdigheter og kommuniserer klart på norsk, både skriftlig og muntlig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Vegar Antonsen, tlf. +47 416 19 694

Stillingsinfo

Frist14. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Vegar Antonsen

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.