Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjektleder

Bli en del av vårt team som Prosjektleder for driftskontrakter i Statens vegvesen

Statens vegvesenStavanger3. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Morten Hage

Seksjonssjef

+47 951 28 363

Som Prosjektleder for driftskontraktene er de fleste oppgavene dine knyttet til drift av kontraktene, hovedoppgaven vil være styring og koordinering av byggeledere og kontrollingeniører på driftskontraktene. Videre skal du bidra til styring og utvikling av seksjonen sammen med seksjonsleder og andre prosjektledere.

Stillingen er plassert i avdeling Drift og Vedlikehold vest, seksjon drift 3, med kontorsted i Stavanger. Kontraktene under Prosjektleder for driftskontrakter Stavanger og Haugesund har ansvar for forvalting og drift av europa- og riksvegene mellom Flekkefjord og Sandvikvåg (E-39, Haugesund – Røldal – Stavanger (E134 og RV 13) samt øvrige riksveger i området. Kontraktene har også driftsansvar for et stort antall tunneler.

Arbeidsoppgaver

Du vil arbeide tett sammen med seksjonsleder, prosjektledere, byggeledere, og kontrollingeniører på kontraktene. Du vil og være jevnlig i kontakt med øvrige i vegvesenet, entreprenører, offentlige etater, grunneiere, media, og andre som påvirkes av driftsoppgavene. Ditt bidrag vil være viktig for et godt resultat for hele avdelingen.

Prosjektleder for driftskontrakter Stavanger og Haugesund rapporterer til seksjonsleder, der de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være:

 • Sammen med seksjonsleder bidra til at vedtatte mål oppnås og leveres til rett tid og med rett kvalitet.
 • HMS/SHA/YM fokus: Være aktiv og legge til rette for at kontraktene er i front på fagområdene
 • Sikre leveranse: Gjennom byggherre-organisasjonen følge opp kontraktene med fokus på HMS, kvalitet, økonomi og framdrift
 • Rapportering, oppfølging og dokumentasjon i samarbeid med byggeledelse
 • Faglig ledelse og veiledning av byggeledere og kontrollingeniører
 • Dialog med fylkeskommunen i fylkesvegsaker
 • Styring av byggherrevakt i seksjonen
 • Utarbeide og følge opp sentrale styringsdokument
 • Planlegging og oppfølging av budsjett og regnskap for porteføljen din

Det må i stillingen regnes med noe reisevirksomhet

Kompetansekrav

Du må ha treårig relevant utdanning fra høgskole. Relevant erfaring fra aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Faglig tyngde og erfaring er en forutsetning. Videre må du ha førerkort klasse B, og du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk.

Det er ønskelig med erfaring fra drift og vedlikeholdsoppgaver på samferdselsanlegg, og erfaring med bygge- eller prosjektledelse.

Det vil også bli lagt vekt på:

 • kunnskap og erfaring om bygging, drift eller vedlikehold av samferdselsanlegg
 • kursing og utdanning innen ledelse
 • har kunnskap om lover, forskrifter og regelverk innen fagområdet
 • Du behersker elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering
 • Du må ha nødvendige IT-ferdigheter

Vi ser etter deg som evner å arbeide strukturert, er ryddig og selvstendig. Som prosjektleder er det viktig å ha evne til å få folk med deg, gi retning og motivere teamet. Vi vil vektlegge at du har gode samarbeidsevner og at du bidrar til et godt arbeidsmiljø. Videre tror vi du har evne til å ta initiativ og være resultatorientert. Vi er opptatt av at du har gode samarbeidsevner.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Morten Hage på tlf +47 951 28 363.

Stillingsinfo

Frist3. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Morten Hage

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.