Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjektleder

Bli med på oppgraderingen av E16 Lærdalstunnelen!

Statens vegvesenLærdal20. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Stig Berg-Thomassen

Prosjektsjef

stig.berg-thomassen@vegvesen.no

Tunneloppgradering vest

Ansvarsområdet for Tunneloppgradering i vest omfatter et stort antall tunneler på de deler av det transeuropeiske vegnettet (E39 og E16) som tilhører utbyggingsområde vest, men også en rekke tunneler på det øvrige riksvegnettet i Rogaland og Vestland fylker.

Om stillingen

Denne stillingen gjelder oppgradering av E16 Lærdalstunnelen som er verdens lengste vegtunnel med en lengde på hele 24,5 km og som er åpen for ordinær trafikk.

Arbeidet som skal gjøres er krevende og svært omfattende og anleggsarbeid vil pågå perioden 2024-2030.

Det pågår for tiden reguleringsplanarbeid for nødvendige tiltak utenfor tunnelen knyttet til masselagring og kolonneoppstilling. I tillegg pågår det prosjektering for alt det som skal skje i og i tilknytning til tunnelløpet. Det skal blant annet sprenges for havarilommer og bergrom for tekniske bygg for ca. hver 1000 m.

I 2024 forutsettes arbeider med bygging av kolonneoppstillingsplasser og nødvendig klargjøring for mottak av overskuddsmasser på avklarte mottaksplasser.

Hovedarbeidene planlegges for oppstart i 2025.

Disse arbeidene vil i all hovedsak foregå på natt. I første del av anleggsperioden forutsettes tunnelen stengt 12 timer kveld/natt, mens det i den siste del av prosjektperioden kan være mulig å tilrettelegge for kollonneavviklinger på natt.

Prosjektleder vil få personalansvar for personell som er direkte knyttet til prosjektgjennomføringen. Dette omfatter byggeledere, kontrollingeniører og evt. annet byggherrepersonell. Tunneloppgradering vest har i tillegg en rekke faglige ressurser som benyttes på tvers mellom ulike prosjekter i organisasjonen. Personalansvaret for disse tilligger prosjektsjef.

Som prosjektleder i Tunneloppgradering vest vil du lede, koordinere og styre den eller de entreprisene som til enhver tid pågår knyttet til oppgraderingen av E16 Lærdalstunnelen. HMS og ytre miljø skal ha særlig fokus. Dette blant annet fordi geologien gjennom Lærdalstunnelen representerer en særlig risiko og våre tiltak ute i dagen vil berøre områder og steder med nasjonal høy verdi.

Prosjektleder er ansvarlig for at det leveres med beskrevet kvalitet, til avtalt tid og innenfor de kostnadsrammer som er fastlagt for prosjektet. Prosjektleder rapporterer til prosjektsjef.

Prosjektleder vil ha kontorsted i Lærdal.

Krav til søker:

 • Utdanningsnivå: Mastergrad og relevant erfaring på minimum 5-10 år. For kandidater med lang erfaring fra prosjektledelse og bred faglig erfaring fra de fagfelt som er sentrale ved oppgradering av tunneler, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning i noen grad fravikes.
 • Solid kompetanse knyttet til arbeider i tunnel. Herunder både driving og utrustning av tunnel.
 • Relevant ledererfaring fra tidligere prosjekter - fortrinnsvis fra ledelse av store prosjekter
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk
 • Evne til å samarbeide godt både internt og eksternt mot ulike myndigheter og kontraktsparter
 • Personlige egenskaper som kan bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode IT-kunnskaper
 • Det forusettes førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse).

Som leder er det viktig at du:

 • Er løsningsorientert og viser handlekraft gjennom faglig og ledelsesmessig styrke
 • Stiller krav til dine medarbeidere slik at Statens vegvesen kan nå sine mål
 • Bidrar til god samhandling i prosjektledergruppa og med prosjektsjef
 • Har fokus på etatens omdømme – herunder i håndteringen av media
 • Er resultatorientert og opptatt av å nå prosjektets målsettinger
 • Bidrar til å bygge tillit mellom entreprenører, rådgivere og andre samarbeidspartnere
 • Bidrar til å utvikle medarbeiderne i prosjektet på en god måte

Hvorfor skal du velge Statens vegvesen?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt prosjektsjef Stig Berg-Thomassen på mobil 97583988 eller stig.berg-thomassen@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist20. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Stig Berg-Thomassen

Prosjektsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.