Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjekteringsleder

Statens vegvesenKristiansand18. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Stig Berg-Thomassen

Prosjektsjef

stig.berg-thomassen@vegvesen.no

Tunneloppgradering vest og sør

I utbyggingsområde vest er det et stort antall tunneler som ikke er oppgradert i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften (TSF). Det gjelder både på det transeuropeiske vegnettet (E39 og E16) og det øvrige riksvegnettet i Rogaland og Vestland fylker. I sør er det mindre som nå gjenstår.

Om stillingen

Stillingen som prosjekteringsleder vil ha det daglige ansvaret for å lede og styre prosessene for all prosjektering av tunneloppgradering i vest og sør, som utbyggingsdivisjonen har ansvaret for i årene fremover. Høyest prioritet har de resterende tunneler på E16 og E39, herunder E16 Lærdalstunnelen som er spesiell i både nasjonal og internasjonal sammenheng. Gjennomføringstakten avhenger til enhver tid av nasjonale bevilgninger og beslutninger.

Stillingen krever lang erfaring med oppgradering av tunneler, og bred kunnskap i de fagfelt som naturlig tilhører slike prosjekter. Dette omfatter også hvilke krav som følger av lover og forskrifter innen veg, tunnel og elektro. Det forutsettes høy kompetanse på oppbygging av kontrakter for ulike kontraktstandarder i tråd med de krav som gjelder for Statens vegvesen. I tunnelprosjekter vil elektro og SRO omfatte en vesentlig del av prosjektomfanget. Bred kunnskap og forståelse innenfor disse fagområdene er derfor avgjørende. Erfaring med kalkulasjon av prosjekter og kjennskap til erfaringspriser for bruk i slike prosesser er nødvendig. Det forutsettes dessuten inngående kjennskap til gjeldende rutiner for sikkerhetsgodkjenning av tunneler før byggestart og før åpning.

Prosjekteringsleder skal bidra i forberedende arbeider som gjelder risikoanalyser og beredskapsanalyser og være en ressurs inn i disse prosessene selv om de ledes av Drift- og vedlikeholdsavdelingen som vegeier. Erfaring fra slike prosesser vil derfor bli vektlagt.

Den som ansettes må ha løpende dialog med ledelsen i Tunneloppgradering vest ved prosjektsjef.

Kontorsted vil være Rige i Kristiansand, men Bergen kan også være aktuelt.

Nødvendig reisevirksomhet for å sikre et godt prosjekteringsgrunnlag og gode prosesser fra tidlig prosjektfase til ferdig og godkjent anlegg må påregnes. Alt skjer i samhandling med prosjektleder for de enkelte prosjekt og prosjektsjef.

Krav til søker:

 • Utdanningsnivå: Minimum 3 års utdanning fra universitet eller høyskole, og minst 5-10 års erfaring fra relevante fagområder knyttet til planleggings- og prosjekteringsledelse for tunneloppgraderingsprosjekter
 • Solid kjennskap til gjeldende forskrifter, normer, lover og håndbøker som er styrende for gjennomføringen av tunneloppgraderingsprosjekter, herunder NEK400 og NK600
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk
 • Evne til å samarbeide godt både internt og eksternt mot ulike myndigheter og instanser som kreves for de nødvendige avklaringer før, under og etter bygging
 • Personlige egenskaper som kan bidra til å formidle kunnskap ut i organisasjonen på en god måte slik at denne videreutvikles
 • Gode IT-kunnskaper og solid kjennskap til relevant programvare som benyttes av ulike fagområder – herunder ISY-prosjektbeskrivelse, Febdoc, tegneprogramvare, programmer for fremdriftsplanlegging mv.

Det kreves førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR.

Som prosjekteringsleder er det viktig at du:

 • Er løsningsorientert og viser handlekraft gjennom faglig og ledelsesmessig styrke
 • Bidrar til at Statens vegvesen kan nå sine mål
 • Bidrar til god samhandling i prosjektledergruppa i Tunneloppgradering vest og med prosjektsjef
 • Tar ansvar for omfattende og komplekse prosjekteringsoppgaver som dekker et vidt fagspekter og er en pådriver i prosessene
 • Kan gi faglig veiledning til kollegaer som bidrar til å utvikle etaten
 • Er resultatorientert
 • Bidrar til å bygge tillit internt i SVV og aktivt involverer bredt i organisasjonen for å sikre best mulig resultater
 • Bidrar til nytenking og utfordrer våre systemer slik at vi stadig løser våre oppgaver på en bedre og mer effektiv måte

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt prosjektsjef Stig Berg-Thomassen på mobil 97583988 eller stig.berg-thomassen@vegvesen.no

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Stillingsinfo

Frist18. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Stig Berg-Thomassen

Prosjektsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.