Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjekteringsleder

Vil du være med å utvikle et trafikksikkert og bærekraftig vegnett?

Statens vegvesenMoss1. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Vegar Antonsen

Leder

+47 416 19 694

Om stillingen

Vi søker en prosjekteringsleder som ønsker å bidra til et tryggere og bedre riksvegnett i Østfold.

Stillingen hører til seksjon Plan og utbygging som har ansvar for å planlegge og gjennomføre vegprosjekter på riksvegnettet. Seksjonen har 22 medarbeidere fordelt på 8 ulike kontorsteder på Østlandet. Du vil få kontorsted i Moss. Fleksibilitet er viktig for oss og muligheter for noe hjemmekontor kan diskuteres.

Som prosjekteringsleder vil din viktigste oppgave være å bringe ferdig regulerte vegprosjekter videre til byggefase. Vi har spennende og varierte prosjekter med størrelse opp mot 250 millioner kroner, som også inkluderer prosjekter inn i Bypakke Nedre Glomma.

Du vil lede og koordinere egne fagressurser og rådgivere, samarbeide med planleggingsleder og byggeleder. Utstrakt kontakt med offentlige etater, entreprenører og andre berørte er en viktig del av arbeidet.

Det kan også være aktuelt å bidra i andre faser av prosjektene, herunder utredninger, forprosjekter og byggefase.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har utdanning fra fagskole, høgskole eller universitet innenfor tekniske fag eller prosjektledelse. Det er også aktuelt med erfaring fra rådgivning innen fag som vegplanlegging, vann og avløp eller kontraktstrategi.

Videre ser vi etter deg som tar eierskap og evner å skape fremdrift i prosjekter. Vi vil også vektlegge evnen til å samarbeide i tverrfaglige miljø og at du liker å bidra til kreativitet og erfaringsutveksling. Kommunikasjon og solide digitale ferdigheter er viktig, og vi forutsetter at du har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Førerkort kl. B er et krav.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Vegar Antonsen, tlf. +47 416 19 694.

Stillingsinfo

Frist1. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Vegar Antonsen

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.