Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjektdirektør | Karbonfangst (CCS)

Vil du lede regionens største og viktigste miljøprosjekt?

Returkraft AS Kristiansand 27. august 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Stefan Jensen

Siviløkonom og partner

stefan.jensen@selectionpartner.no

Frank Amundlien

Sivilingeniør og partner

Et regionalt samarbeidsprosjekt mellom avfallsselskapene i Agder

Vil du lede regionens største og viktigste miljøprosjekt - et prestisjeprosjekt som bidrar til at Sørlandet når sine klimamål?

Hele Agder-regionen har betydelige ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp frem til og etter 2030. Klimagasser stammer blant annet fra forbrenning av husholdnings- og næringsavfall som ikke kan eller bør resirkuleres. Til tross for at Returkraft AS har et avansert renseanlegg, medfører aktiviteten at selskapet har regionens største ikke-industrielle punktutslipp av CO2. Som en miljøbevisst aktør og for at regionen skal nå klimamålene sine har Returkraft sammen med sine eiere en ambisjon om å fjerne utslipp fra avfallsforbrenningen gjennom karbonfangst. I tillegg skal det realiseres en verdikjede for lagring eller utnyttelse, herunder fange CO2, mellomlagre klimagassen og sikre permanent lagring eller utnyttelse.

Prosjektet er i en tidlig fase og de neste årene vil gå med til å bygge et solid fundament gjennom mulighetsstudie og konseptutvikling. Ettersom arbeidet skrider frem, er det behov for å bygge en profesjonell prosjektorganisasjon.

Er du personen som kan lede prosjektet på reisen mot lavutslippssamfunnet?

Ansvar og sentrale oppgaver

 • Lede prosjektet fra mulighetsstudie gjennom prosjektering og investeringsbeslutning til bygging og idriftsettelse
 • Bygge prosjektorganisasjon i takt med at prosjektet utvikles og øker i omfang
 • Sammen med eiere, prosjektstyret og andre interessenter bidra til å sikre forankring, forutsigbare beslutningsprosesser og finansiell plan
 • Være prosjektets frontfigur i alle prosjektets faser
 • Etablere og videreutvikle samarbeid med en rekke involverte parter (teknologitilbydere, leverandører, vertskommune og aktører innen transport og CO2-håndtering)

Disse kvalifikasjonene ser vi etter

 • Høyere relevant utdanning
 • Overordnet forståelse for verdikjeder og tekniske prosesser
 • Bred prosjektbakgrunn med evne til å lede tverrfaglig team
 • Fortrinnsvis erfaring fra større byggeprosjekter, herunder komplekse tekniske-, infrastruktur- eller tilsvarende prosjekter
 • Sertifisering som prosjektleder anses fordelaktig
 • Interesse for karbonfangst samt bærekraftige og innovative energiløsninger

Aktuelle personlige egenskaper

 • Engasjert og samlende med evne til å sikre konsensus, bygge prosjektteam og sette felles retning
 • Overbevisende, handlekraftig og robust i møte med milepæler og når viktige beslutninger skal fattes
 • Løsnings- og prosessorientert med utholdenhet til å sikre forankring og valg av riktig løsning
 • Lydhør med evne til å delegere og trekke på andres fagkompetanse
 • Plan- og forretningsorientert med strategisk tilnærming med fokus på rammer knyttet til omfang, kvalitet, tid og kostnad
 • Etterrettelig med høy grad av personlig integritet

Vi tilbyr | Derfor bør du søke

 • En unik mulighet til lede regionens største og viktigste miljøprosjekt
 • Bygging av karbonfangstanlegg er et regionalt storprosjekt med støtte fra
 • Arendal kommune, Kristiansand kommune og Agder Fylkeskommune
 • Et regionalt prestisjeprosjekt som adresserer vår tids største miljøutfordring og som vil bidra med nasjonal kompetansebygging
 • Bidra til at Sørlandet når sine klimamål

Kontakt | Personvern | Tips

 • Kontakt gjerne Stefan Jensen eller Frank Amundlien i SelectionPartner for en hyggelig og konfidensiell prat
 • Vi tar godt vare på din informasjon - se informasjon om personvern
 • Kjenner du en aktuell kandidat, så send oss gjerne ditt fortrolige tips

Enkel søknad

Søk stillingen via egen knapp eller brukervennlig og enkel metode

https://selectionpartner.no/cv-mail

Offentlig stilling

Se viktig informasjon om offentlighet og alternativ søkemulighet

Arbeidssted: Setesdalsveien 205, 4618 Kristiansand S, Norge

Stillingsinfo

Frist27. august 2023

Kontaktpersoner

Frank Amundlien

Sivilingeniør og partner


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Returkraft AS

Returkraft AS er et energigjenvinningsanlegg på Langemyr i Kristiansand. Anlegget ble satt i drift våren 2010, har 41 ansatte og tar hvert år imot ca 130 000 tonn restavfall fra hele Agder. Energien gjenvinnes i form av elektrisk kraft og fjernvarme. Energiproduksjonen tilsvarer det årlige forbruket til nesten 20 000 eneboliger.

Returkraft AS er den største miljøsatsingen på Sørlandet på flere tiår, kanskje den største miljøsatsingen noensinne. Kommunene i Agder har investert 1,5 milliarder kroner i det høyteknologiske og miljøvennlige energigjenvinningsanlegget. Omregnet til CO2-ekvivalenter vil forbrenning og full energigjenvinning av 130 000 tonn avfall spare miljøet for nesten 100 000 tonn skadelige utslipp pr år.

Returkraft AS fokuserer på HMS og kvalitet, noe som har bidratt til høy driftsstabilitet, lave utslipp, lavt sykefravær og kun to fraværsskader etter mer enn ti års drift.