Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjekt­medarbeider

Har du lyst på en spennende prosjektstilling innen samlingsforvaltning?

Statens vegvesenFåberg7. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Silje Cathrin Fylkesnes

Seksjonssjef

+47 458 76 988

Prosjektmedarbeider 100% stilling, engasjement.

Norsk vegmuseum har ledig tre engasjementstillinger,100%, som prosjektmedarbeider i forbindelse med et kartleggings- og dokumentasjonsprosjekt knyttet til de regionale museumssamlingene våre i Dirdal (Rogaland), Labro (Buskerud) Ørje (Østfold) Stiklestad (Trøndelag) og Skiippagurra (Finnmark). Engasjementet er for et år med mulighet for forlengelse. Prosjektet er organisert ved Samlingsforvaltning, seksjon for kulturhistorie, Norsk vegmuseum, Lillehammer. Arbeidssted etter avtale.

Norsk vegmuseum er etatsmuseum for Statens vegvesen, og det er et av Norges største teknisk-industrielle museer. Museet består av Norsk vegmuseum, Norsk kjøretøyhistorisk museum, Norsk fjellsprengingsmuseum samt fem regionale museumssamlinger. Norsk vegmuseum har et nasjonalt ansvar for å forvalte norsk veghistorie, herunder å ivareta Statens vegvesens sektoransvar gjeldende kulturminner fra egen sektor.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge samlingene ved de regionale museumssamlingene, Norsk vegmuseum. Samlingene består av arkivalia, foto, gjenstander, maskiner og kjøretøy.
 • Registrere samlingene/oppdatere informasjon i fagsystemene ASTA og PRIMUS.
 • Dokumentere øvrig museal virksomhet.

Kompetansekrav

Krav til stillingen:

 • Utdannelse innen historie, kulturhistorie, arkivfag, dokumentasjonsforvaltning eller lignende. Bachelor/Master. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for formell utdannelse.
 • Kunne fagsystemene ASTA og PRIMUS.
 • Førerkort klasse B. Stillingen innebærer reisevirksomhet.
 • Anledning til å jobbe ved de ulike museumssamlingene i lengre perioder om gangen.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med samlingsforvaltning.
 • Erfaring med arkivarbeid.
 • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • Erfaring fra dokumentasjonsarbeid.
 • Kjennskap til relevant lovverk (Arkivloven, Personopplysningloven, Åndsverkloven, Offentlighetsloven og Forvaltningsloven mm.).

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi legger vekt på at du:

 • Har evne til å arbeide grundig og systematisk.
 • Har evne til å jobbe selvstendig, men samtidig kunne samarbeide og fungere godt i en prosjektgruppe.
 • Har evne til å være fleksibel og løsningsorientert.
 • Har gode norsk kunnskaper.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Silje Cathrin Fylkesnes på telefon +47 458 76 988

Stillingsinfo

Frist7. april 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Silje Cathrin Fylkesnes

Seksjonssjef


Stillingstyper

Engasjement,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.