Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Produkteier

Bli en innovativ produkteier innen veg- og transportteknologi hos Statens vegvesen

Statens vegvesenDrammen24. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Bjørn Roar Eriksen

Seksjonssjef

+47 995 51 946

Om stillingen

Veg- og transportteknologi er en ung seksjon hos Statens vegvesen som arbeiderer med innovativ teknologi som leverer løsninger til samfunnskritisk infrastruktur. Seksjonen forvalter flere av de nasjonale sensorsystemene som er med å danne et sterkt fagmiljø. Veg- og transportteknologi er en sentral innsatsfaktor mot et datadrevent vegvesen og leverer løsninger som reduserer energibruk, klimautslipp og miljøbelastninger fra transport på vei. I tillegg til å være med på å drifte og forvalte en av de mest spennende teknologiske løsningene til Statens vegvesen, vil du i denne jobben få muligheten til å være med på å videreutvikle seksjonen.

Kontorsted vil fortrinnsvis være Drammen, men for spesielt kvalifiserte søkere kan andre kontorsted vurderes.

Hva er dine oppgaver og ditt ansvar?

I rollen som produkteier vil det være din jobb å støtte forretningsområdet ved å utvikle optimale løsninger, samt være bindeleddet mellom forretning og IT. Du vil ha en viktig rolle i skjæringspunktet mellom teknologi, anvendelse og forretning med en ledende rolle for utviklingen av produktene til Veg- og transportteknologi sammen med produktområdeledelsen og de andre produkteierne. Statens vegvesen har derfor behov for en erfaren ressurs som kan bistå med produkteierskap i en kompleks verdikjede.

Hvem ser vi etter?

Vi ønsker å supplere vårt team med en produkteier som kan videreføre utviklingsarbeid av relevante systemer i Veg- og transportteknologi. Produkteier må forholde seg til prosesser tilknyttet ivaretagelse av funksjonalitet, kvalitet og livssyklusplan. Det vil være viktig at du har erfaring i å videreutvikle IT-tjenester for å møte komplekse og sammensatte behov.

Krav eller ønskede kvalifikasjoner vi vil legge vekt på i vurderingen:

 • Høyere relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum 3 år. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes
 • Fordel med erfaring fra smidig prosjektarbeid og sertifisering som Scrum Master eller Product-Owner
 • Gode analytiske egenskaper

Personlige egenskaper:

 • En uformell lagspiller som er vant til å jobbe i team og samarbeide både digitalt og fysisk
 • Trives med prosjektarbeid
 • Initiativrik og selvgående
 • Har en evne til å motivere og inspirere andre, samt bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Løsningsorientert som har fokus på å se muligheter og potensiale
 • Glad i å sette seg inn i detaljer om hvordan ting fungerer, men klarer å heve blikket for å se sammenhenger
 • Vant til å jobbe i team og ta en koordinerende rolle
 • Er en god formidler/veileder med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Bjørn Roar Eriksen på tlf. +47 995 51 946

Stillingsinfo

Frist24. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Bjørn Roar Eriksen

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.