Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Produkteier for Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Statens vegvesenSorgenfriveien 11, Trondheim19. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Espen Sveen

seksjonssjef

900 76 35

Om stillingen

Vil du jobbe med utvikling av den digitale vegen, grunnlaget for dagens og framtidens mobilitet på veg? Seksjon for Transportdata har ansvaret for å utvikle og forvalte Nasjonal vegdatabank (NVDB), originalen for det digitale vegnettet i Norge.

NVDB er et produktområde med et sterkt kunde- og leveranseperspektiv og består av flere team som er tverrfaglig sammensatt, jobber innsiktsbasert, med raske leveranser og måler løpende verdi til sluttbruker. Fremtidens transportsystem og den digitale veien stiller store og nye krav til nasjonale veg- og transport-data, NVDB er i utvikling og forberedes til blant annet å understøtte fysisk/digital infrastruktur og automatiserte kjøretøy.

I produkteierrollen får du en stor mulighet til å utvikle Statens vegvesen og deg selv i smidig metodikk og produktutvikling. Du blir en del av et komplett team med fagpersoner, utviklere og ledelse. Kontorsted for stillingen er Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Produkteier har en viktig rolle i skjæringspunktet mellom teknologi, bruk og forretning. I rollen som produkteier vil det være din jobb å støtte forretningsområdet ved å utvikle best mulige løsninger, samt være bindeleddet mellom forretning og IT. I tillegg vil det være essensielt at du sikrer at utviklings-teamet til enhver tid jobber med de rette oppgavene sett fra et forretningsperspektiv.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, min. tre år, gjerne med bakgrunn i grensesnittet teknologi og forretning. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Erfaring med forvaltning og/eller videreutvikle IT-tjenester for å møte komplekse og sammensatte behov
 • Kjent med smidige verdier og prinsipper og hvordan dette brukes best mulig
 • Forståelse for produktorientering
 • Fordel med erfaring fra bruk av analytiske verktøy
 • Erfaren bruker i verktøy som støtter samhandling (eks. Office, Teams, Jira og Slack)
 • Kjennskap til GIS er en fordel

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for smidig tankegang og metode
 • Kan ta en overordnet rolle for utviklingen av området i samarbeid med brukere og eiere
 • Pådriver for brukersentrert utviklingsarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner og egenskaper med å kommunisere godt på alle nivåer

Arbeidsoppgavene beveger seg fra detaljnivået over til helhetsperspektivet. Vi ser etter deg som evner å ta initiativ både til å løse rutineoppgaver og til å etablere effektive rutiner.

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke. Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Espen Sveen på tlf. 900 76 35

Stillingsinfo

Frist19. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Espen Sveen

seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.