Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Planleggingsleder Vestkorridoren E18

Statens vegvesenFlere steder10. april 2023
Søk her

Om stillingen

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for planlegging og bygging av de største vegprosjektene til Statens vegvesen. Operativt er divisjonen delt inn i fire utbyggingsområder.

Stillingen er organisert under Utbygging sørøst i prosjektet E18 Vestkorridoren.

Som planleggingsleder har du primært arbeidsoppgaver knyttet til E18 Ramstadsletta-Nesbru, som er den andre etappen i prosjektet E18 Vestkorridoren. Totalt i prosjektet er det ca. 60 medarbeidere innenfor ulike fagfelt, hvorav ca. 10 årsverk er på etappen E18 Ramstadsletta-Nesbru. I tillegg bistår andre avdelinger i Statens vegvesen med flere fagressurser.

Arbeidssted vil være på Lysaker.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Koordinere og styre planprosesser etter plan- og bygningsloven
 • Kontakt med kommuner, fylkeskommune, faginstanser, interesseorganisasjoner, grunneiere og andre interessenter og berørte parter
 • Følge opp rådgiver og få utarbeidet reguleringsplan
 • Sørge for at interne fagressurser involveres
 • Styre til at planen utarbeides med hensyn på økonomi, bærekraft (bl.a. SHA, YM og klima) og fremdrift
 • Bidra/ etterstrebe innovative løsninger som bidrar til FNs bærekraftsmål bl.a gjennom BREEM
 • Bidra til å engasjere og styre konsulent-/rådgiveroppdrag i fremtidige byggefaser

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 års utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagfelt
 • Relevant erfaring, fortrinnsvis fra samferdselsprosjekter og erfaring med plan og bygningsloven
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort kl. B

Manglende formell utdannelse kan kompenseres ved inngående relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det er en fordel om du:

 • har erfaring fra reguleringsplanarbeid og har erfaring fra tunnelprosjekter
 • har forståelse for trafikksystemer og trafikkavvikling
 • er vant til å jobbe modellbasert og samhandle digitalt

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Prosjektsjef Tom Hedalen på mobil 909 59 433, eller prosjektleder Ian Markey på mobil 416 27 557

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist10. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Industrier

Samferdsel og infrastruktur

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.