Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Planleggingsleder sykkel

Har du interesse for å fremme sykkel som transportmiddel?

Statens vegvesenOslo21. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Øystein Tandberg

Leder

+47 911 39 536

I Drift og vedlikehold øst, seksjon Plan og utbygging øst 2, er det ledig stilling som planleggingsleder med kontorsted Oslo.

Du vil jobbe med å utarbeide reguleringsplaner og strakstiltak for sykkel i tett samarbeid med prosjektleder, byggeleder og kontrollingeniør internt og med offentlige etater, grunneiere og andre som blir berørt av planarbeidene eksternt.

Som planleggingsleder vil dine oppgaver være å:

 • utarbeide forprosjekter, reguleringsplaner og dispensasjonssøknader
 • gjennomføre sykkelveginspeksjoner og utarbeide strekningsvise tiltak på sykkelruter for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet
 • utarbeide konkurransegrunnlag for nye planprosjekt og strakstiltak
 • følge opp kontrakt med konsulent
 • styre møter og skrive referat
 • rapportere og følge opp økonomi, kvalitet og framdrift
 • gi sykkelfaglig rådgivning / bistand i prosjekter

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år innen fysisk planlegging, vegplanlegging, arealplanlegging,
 • erfaring fra prosjektledelse og planprosessledelse
 • erfaring fra vegplanlegging på ulike nivåer

Gode kommunikasjon og formidlingsferdigheter, visuelt, skriftlig og muntlig (norsk), er en forutsetning for stillingen.

Videre ønsker vi at du har

 • gode kunnskaper om plan- og bygningsloven
 • erfaring fra bestilling og innkjøp av tjenester
 • sykkelfaglig kompetanse og/eller erfaring med sykkelplanlegging
 • interesse for å fremme sykkel som transportmiddel i Oslo -området

Vi legger vekt på personlige egenskaper og vil at du

 • er selvstendig, initiativrik og resultatorientert
 • har gode relasjonsbyggende egenskaper med evne og vilje til samarbeid og kommunikasjon internt og med andre offentlige etater og private aktører
 • har evne til strategisk tenking

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Øystein Tandberg, tlf. 91139536

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist21. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Øystein Tandberg

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.