Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Planleggingsleder investerings- og utbedringsprosjekter

Vil du bidra til å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må?

Statens vegvesenMoss14. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Vegar Antonsen

Leder

+47 416 19 694

Vi søker planleggingsleder til vår seksjon Plan og utbygging øst 1, en av seks seksjoner i Drift og vedlikehold øst. Vår seksjon har ansvar for å planlegge og gjennomføre utbyggingsprosjekter i Innlandet, Hallingdal og tidligere Østfold. Vi er 22 medarbeidere fordelt på kontorstedene Lillehammer, Hamar, Fagernes, Otta, Gjøvik, Tynset, Moss og Hafslund.

Kontorsted for stillingen er Moss.

Som planleggingsleder vil din viktigste oppgave være å ha ansvaret for, og lede gjennomføring av planprosjekter etter plan og bygningsloven fortrinnsvis i tidligere Østfold. Prosjektene ved seksjonen kan variere fra mindre kollektivtiltak til kompliserte byprosjekter, Bypakke Nedre Glomma og større strekningsvise vegprosjekter. Du vil lede og koordinere egne fagressurser og rådgivere, samarbeide og ha utstrakt kontakt med offentlige etater og berørte grunneiere.

Det kan også være aktuelt å bidra i andre faser av prosjektene på seksjonen, herunder utredninger, forprosjekt og prosjekteringsfase av prosjekter.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har

 • minimum 3-årig utdannelse fra universitet eller høgskole innen relevant fagområde. Vi kan se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og/eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.
 • erfaring/kompetanse innen planlegging etter plan og bygningsloven
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • nødvendig digital kompetanse

Stillingen setter krav til mobilitet og det kreves førerkort kl. B.

Det vil i tillegg være en fordel å ha erfaring

 • fra ledelse av planprosesser
 • kompetanse innen vegplanlegging, trafikksikkerhet eller annet relevant fagfelt
 • fra styring av rådgiver
 • fra bestilling og innkjøp av tjenester

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil også legge vekt på at du som søker har:

 • god framferd, ser viktigheten av å bygge gode relasjoner
 • stor gjennomføringsevne og evne til å se løsninger
 • evne til å jobbe selvstendig, være tydelig i kommunikasjon og kunne ta beslutninger
 • gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Vegar Antonsen på tlf. 41619694

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist14. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Vegar Antonsen

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.