Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Planleggingsleder investerings- og utbedringsprosjekter

Har du gode samarbeidsevner og interesse for å jobbe med planprosesser?

Statens vegvesenLillehammer, Hamar eller Gjøvik21. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Vegar Antonsen

leder 

416 19 694

Om stillingen

Har du gode samarbeidsevner og interesse for å jobbe med planprosesser? Vi har ledig stilling som planleggingsleder ved vår seksjon.

Som planleggingsleder vil din viktigste oppgave være å ha ansvaret for, og lede gjennomføring av planprosjekter etter plan og bygningsloven. Prosjektene ved seksjonen kan variere fra mindre kollektivtiltak til kompliserte byprosjekter og større strekningsvise utbedringer. Du vil lede og koordinere egne fagressurser og rådgivere, samarbeide og ha utstrakt kontakt med offentlige etater og berørte grunneiere.

Det kan også være aktuelt å bidra i andre faser av prosjektene på seksjonen, herunder utredninger, forprosjekt og prosjekteringsfase av prosjekter.

Kontorsted for stillingen er Lillehammer, Hamar eller Gjøvik.

Stillingen hører til seksjon Plan og utbygging øst 1, som er en av seks seksjoner i Drift og vedlikehold øst. Seksjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre utbyggingsprosjekter i Innlandet, Hallingdal og tidligere Østfold. Seksjonen har 22 medarbeidere fordelt på kontorstedene Lillehammer, Hamar, Fagernes, Otta, Gjøvik, Tynset, Moss og Hafslund.

Seksjonen har ansvar for et stort vegnett og har som hovedmål å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har

 • mimimum 3-årig utdannelse fra universitet eller høgskole innen relevant fagområde. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • erfaring eller kompetanse innen planlegging etter plan og bygningsloven
 • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • nødvendig digital kompetanse

Førerkort kl. B er et krav.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Erfaring/kompetanse som vil være en fordel

 • ledelse av planprosesser
 • vegplanlegging, trafikksikkerhet eller annet relevant fagfelt
 • styring av rådgiver
 • bestilling og innkjøp av tjenester

Vi legger vekt på at du har

 • god framferd og ser viktigheten av å bygge gode relasjoner
 • stor gjennomføringsevne og evne til å se løsninger
 • evne til å jobbe selvstendig, være tydelig i kommunikasjonen og kunne ta beslutninger
 • gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Vegar Antonsen på tlf. 41619694.

Stillingsinfo

Frist21. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Vegar Antonsen

leder 


Industrier

Samferdsel og infrastruktur,Bygg og anlegg

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.