Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Personvernrådgivere

Vi utvider teamet med tre nye personvernhelter!

Statens vegvesenDrammen29. februar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Ole M. Grundetjern

CISO

+47 996 40 731

Lisa Marie Førland

Personvernansvarlig

Har du en lidenskap for å beskytte Kongeriket? Er du en visjonær som ser verdien av personvern i det stadig skiftende teknologiske landskapet? Da er dette din invitasjon til å bli en banebrytende kraft i vårt personvernteam, som en av våre tre nye personvernrådgivere.

Digital sikkerhet utvider staben med tre nye stillinger, som inngår i team sammen med vår personvernansvarlig og en personvernrådgiver som er på plass. Personvernteamet har ansvar for å legge til rette for etterlevelse av personvernregelverket i Statens vegvesen, det vil si det styrende nivået i internkontrollen knyttet til personvern. Dette innebærer blant annet et ansvar for å utforme og holde ved like styrende dokumenter, gi opplæring til organisasjonen, utøve internkontroll, gi generell rådgivning og eie personvernprosesser.

Vi ønsker å styrke teamet med to kandidater med minimum to år relevant arbeidserfaring innen personvernområdet, samt en nyutdannet kandidat med sterk interesse for personvern. Aktuelle kontorsteder for våre nye personvernrådgivere er Drammen eller Skien.

Hovedoppgavene vil variere noe ut fra kandidatenes erfaring og ønsker, men vil i hovedsak være å

 • legge til rette for etterlevelse av personopplysningsloven og personvernforordningen
 • rådgi og veilede virksomheten knyttet til personvernlovgivningen og interne retningslinjer
 • gi opplæring innen personvern
 • arbeide med styrende dokumenter og personvernprosesser
 • utvikle og vedlikeholde personvernkrav i anskaffelser
 • arbeide med internkontroll

Andre aktuelle oppgaver kan være å

 • bistå i avvikssaker
 • gi rådgivning i prosjekter
 • delta i og/eller lede forum på tvers av divisjoner

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (fortrinnsvis juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap). For kandidater med sterk og relevant arbeidserfaring for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra HKDIR (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).
 • Det er ønskelig med spesialisering innen personvern

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Det kan bli nødvendig med sikkerhetsklaring i fremtiden for disse stillingene og det er en forutsetning at du kan sikkerhetsklareres.

Følgende personlige kompetanser er viktige for oss når vi søker etter våre nye personvernhelter:

Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig, være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne. Gode relasjonelle kommunikasjons- og samarbeidsevner er sentralt. Det samme er at du har god organisasjonsforståelse, samt høy faglig og personlig integritet.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent miljø
 • gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg med universell utforming. Vi har gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • god opplæring, onboardingsprogram og buddyordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • mulighet for trening i arbeidstiden, eller støtte til andre treningsaktiviteter
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales basert på kompetanse og erfaring i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Synes du dette høres interessant ut?

Kontakt CISO Ole M. Grundetjern, tlf. +47 996 40 731 eller personvernansvarlig Lisa Marie Førland, tlf. +47 905 35 387 for en hyggelig prat og mer informasjon om stillingene.

Stillingsinfo

Frist29. februar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Ole M. Grundetjern

CISO

Lisa Marie Førland

Personvernansvarlig


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.