Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør /senioringeniør

Vil du jobbe med sikkerhet innen transport?

Statens jernbanetilsynOslo18. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Øystein Ravik

Avdelingsdirektør tilsyn

Oystein.Ravik@sjt.no

Nøkkelord

FleksitidTverrfaglig miljø

Vi søker en ny medarbeider til vår avdeling for tilsyn med risikovurderinger og oppfølging av uønskede hendelser som arbeidsfelt.

Gjennom arbeid i dedikerte team vil du bidra til å etablere et helhetlig risikobilde for jernbane-, taubane- og fornøyelsesinnretningsbransjene, som verktøy for vår virksomhetsplanlegging. Her er innhenting, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data viktig.

Du vil gjennom analyse av uønskede hendelser bidra til at aktørene lærer og forbedrer sikkerheten og til at våre tilsynsaktiviteter fokuserer på de viktigste sikkerhetsutfordringene.

Vi ser etter en dyktig og engasjert fagperson med erfaring fra arbeid med sikkerhetsstyring og risikoanalyse.
Stillingen innebærer kontakt med aktørene i bransjene og andre fagavdelinger, og vi søker derfor deg som har evne til en god dialog og samarbeid, er en utpreget lagspiller og opptatt av å oppnå resultater sammen med andre. Formidling av risikobildet internt og eksternt blir sentralt. God teknisk forståelse er også viktig.

Avdelingen håndterer tilsynsarbeidet på tvers av våre tilsynsområder. Vi er 18 personer fordelt på tre team, og har ansvar for:

 • tilsyn med sikkerhet, sikring, samtrafikk og passasjerrettigheter på jernbane.
 • tilsyn med sikkerhet på taubaner og fornøyelsesinnretninger
 • veiledning til aktørene på tilsynsområdene.

Hos oss vil du gjennom spennende faglige oppgaver få et godt overblikk over bransjene innenfor våre tilsynsområder. Du får være med på å påvirke sikkerhetsnivået og gjennom det utføre et viktig samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utarbeidelse og formidling av et helhetlig risikobilde for jernbanetilsynets aktiviteter
 • Bidra til jernbanetilsynets aktivitetsplaner innenfor kommunikasjon, veiledning og tilsyn
 • Følge opp og analysere trender i utvikling av uønskede hendelser og andre kilder for risiko.
 • Kommunikasjon og veiledning av aktørene på jernbane, taubaner og fornøyelsesinnretninger i forhold til utvikling av risikobilde
 • Delta på tilsyn
 • Deltagelse i internasjonale fora når det er aktuelt
 • Delta i regelverksutvikling

Det vil periodevis kunne være aktuelt å bidra i tverrfaglige prosjekter, arbeidsgrupper o.l.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad fortrinnsvis innen tekniske fag, minimum 3 års relevant erfaring. Lang relevant erfaring kan kompensere noe for utdanningskravet.
 • Erfaring fra sikkerhetsstyring og bruk av risikovurderinger.
 • Beherske norsk og engelsk flytende, skriftlig og muntlig

Ønskelig med:

 • Erfaring fra transportbransjer som f.eks jernbane og luftfart eller taubaner og fornøyelsesinnretninger
 • Digital kompetanse, herunder datainnhenting, sammenstilling og tilgjengeligjøring av data.
 • Erfaring fra veiledning og kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode analytiske evner og helhetsblikk
 • Du må ha gode samarbeidsevner
 • Du må ha engasjement for risikotenking og sikkerhet
 • Du må ha god rolleforståelse
 • Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • fast stilling som over/senioringeniør med årslønn fra 630 000 - 950 000 kroner, avhengig av kvalifikasjoner
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer
 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy faglig kompetanse
 • arbeidsplass i moderne kontorlokaler i Oslo sentrum
 • fleksitid og sommertid
 • mulighet for hjemmekontorordning
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • støtte til trening
 • støtte til bredbånd
 • svært god kantineordning
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Stillingsinfo

Frist18. september 2023

Kontaktperson

Øystein Ravik

Avdelingsdirektør tilsyn


Stillingstyper

Fast ansettelse,Hybrid

Industrier


Se flere stillinger fra Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 71 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.